Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu
ul. Krakowska 56-62
50-425 Wrocław, pokój nr 6
tel. (071) 377 21 28
e-mail: podyplomowe@edukacja.wroc.pl
http://www.edukacja.wroc.pl
Oferta:
Studia podyplomowe
Tematy:
Administracja, Biznes, Dziennikarstwo, Finanse/Księgowość, Informatyka/Komputery/Internet, Logistyka/Transport, Marketing, Nieruchomości, Pedagogika, Psychologia, Public Relations, Turystyka/Hotelarstwo, Zarządzanie, Zdrowie, Resocjalizacja, Mediacje, Badanie opinii
Lokalizacja:
Województwo: dolnośląskie,
Ośrodek Studiów Podyplomowych WSZ „Edukacja”
ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław, pokój nr 6,
tel. 71/ 377 21 28, fax. 71/ 37 72 152
e-mail: podyplomowe@edukacja.wroc.pl
e-mail: obn@edukacja.wroc.pl
www.edukacja.wroc.pl
Rekrutacja:
• Rekrutacja odbywa się dwa razy do roku: na semestr letni (nabór styczeń – luty) i na semestr zimowy (nabór czerwiec – październik).
• Słuchaczami Podyplomowych Studiów mogą zostać absolwenci stadiów wyższych magisterskich lub licencjackich.
• Obowiązuje kolejność zgłoszeń


Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• kserokopia dowodu osobistego,
• 2 zdjęcia,
• kwestionariusz osobowy, kwestionariusz osobowy do pobrania na stronie www.edukacja.wroc.pl w zakładce studia podyplomowe - dokumenty do pobrania można po wypełnieniu przesłać na adres podyplomowe@edukacja.wroc.pl
• dowód wniesienia opłatyInformacje o uczelni:
Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu to jedna z najstarszych uczelni niepublicznych na Dolnym Śląsku. Od 13 lat kształcimy studentów w oparciu o najwyższe standardy. Z równym zaangażowaniem przekazujemy im najnowszą światową wiedzę, jak
i dbamy o rozwój ich indywidualnych zdolności, kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy badawczej, kreatywności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności za innych ludzi.

Studentom stwarzamy szansę rozwoju i sukcesu zawodowego. Pracodawcom przygotowujemy rzetelnie wykształconych i społecznie odpowiedzialnych pracowników. Szczycimy
się współpracą z najwyższej klasy specjalistami z różnych dziedzin. Są to zarówno wybitni dydaktycy z najlepszych polskich i zagranicznych uczelni, a także praktycy zawodów. Absolwenci naszej Uczelni z sukcesem odnajdują się na dynamicznym rynku pracy, bo...

Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja są adresowane zarówno
do świeżo upieczonych absolwentów szkół wyższych jak i do osób z doświadczeniem zawodowym, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje. Na obecnym rynku pracy wygrywają Ci, którzy mają bogate CV i są zorientowani w aktualnych zagadnieniach.

W obecnych czasach rzeczą kluczową na rynku pracy jest nieustający rozwój. Pracodawcy dużo chętniej zatrudniają osoby ambitne i chętne do podnoszenia własnych kwalifikacji. Wielu z nich jest także gotowych partycypować w kosztach dodatkowego wykształcenia pracownika, zdając sobie sprawę z wymiernych korzyści, jakie przynosi to firmie. Studia podyplomowe to najlepszy sposób na zdobycie aktualnej wiedzy oraz cenny punkt przetargowy w czasie rozmów kwalifikacyjnych.


Informacje o studiach:
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja" we Wrocławiu prowadzi studia podyplomowe na następujących kierunkach:

Badanie opinii publicznej
Doradca zawodowy
Informatyka i technologia informacyjna
Mediacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim
Mediator
Nadzór pedagogiczny
Nowoczesny menadżer w turystyce
Oligofrenopedagogika
Pedagogika pezedszkolna i wczesnoszkolna
Podyplomowe studia pedagogiczne
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Pozyskiwanie funduszy unijnych
Public relations z elementami psychologii zarządzania
Rachunkowość
Redaktor (Dziennikarz) gazet i biuletynów prasowych
Resocjalizacja
Rzecznik prasowy
Socjoterapia
Terapia pedagogiczna
Trener biznesu
Zarzadzanie rynkowymi projektami badawczymi
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieny pracy
Zarządzanie i marketing
Zarządzanie jakością – Nowość
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie ochroną zdrowia
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie sprzedażą - Nowość
Zarządzanie w logistyce
Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami psychologii zarządzania
Zarządzanie zasobami zdrowotnymi człowieka. Poradnictwo w chorobach cywilizacyjnych
Zastosowanie technik multimedialnych i poligraficznych


Opłaty:
Opłaty za studia podyplomowe znajdziecie Państwo na stronie www.edukacja.wroc.pl/podyplomowe
PROMOCJA! - wpisowe 0 zł
Dodatkowe informacje:
Naszym studentom zapewniamy:
• wysoki poziom i nowoczesne metody nauczania;
• wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo - dydaktyczną (zajęcia prowadzą pracownicy naukowi oraz praktycy zawodu);
• innowacyjne programy nauczania dostosowane do aktualnych potrzeb rynkowych;
• nowoczesną bazę dydaktyczną dostępną także dla osób niepełnosprawnych;
• łączenie teorii z praktyką;
• możliwość korzystania z najnowszych technologii informatycznych i multimedialnych

Wyróżnione