Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2006-09-14 Forum Akademickie organizuje konkurs dla młodych naukowców

Redakcja miesięcznika "Forum Akademickie" ogłosiła drugą edycję konkursu dla młodych naukowców na artykuł popularnonaukowy: "SKOMPLIKOWANE I PROSTE. MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH". Termin nadsyłania artykułów: 30 listopada 2006 roku.

Zgłaszane do konkursu artykuły powinny dotyczyć własnych badań naukowych lub badań, w których zgłaszający brali udział. W konkursie mogą wziąć udział pracownicy naukowi uczelni i instytucji badawczych, a także doktoranci, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

Pierwsza edycja konkursu, na który wpłynęło 30 artykułów, została rozstrzygnięta 1 grudnia 2005 r., a laureatami byli: Aleksandra Ziembińska, absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktorantka Politechniki Śląskiej, za artykuł z dziedziny genetyki, Maciej Mrozik, lektor języka polskiego w Uniwersytecie Warszawskim, doktorant Polskiej Akademii Nauk, za artykuł o języku migowym, Katarzyna Lorenc-Kukuła, absolwentka biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego i doktorantka tej uczelni za artykuł "Rośliny z probówki".

Honorowy patronat nad tegorocznym konkursem objął prof. Michał Seweryński, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a nagrody ufundowali: Związek Banków Polskich, firma Horizon Travel, Carl Zeiss sp. z o.o., dostawca sprzętu mikroskopowego i oprogramowania do analizy obrazu, Millipore, producent sprzętu do filtracji laboratoryjnej i przemysłowej, a także SAS Institute, światowy lider w zakresie Business Intelligence.

Źródło: miesięcznik "Forum Akademickie"


Wyróżnione