Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2006-09-29 Trwają prace nad nowym Kodeksem Pracy

Komisja Kodyfikacyjna Kodeksu Pracy kończy, trwające od trzech lat, prace nad nowelizacją Kodeksu prawa pracy. W związku z tym Institute for International Research zaprasza w dniach 23-25 października do Warszawy na konferencję "Prawo Pracy 2007".

Konferencja rozpocznie się przedstawieniem projektu nowelizacji kodeksu przez jego współautora prof. zw. dr hab. Jerzego Wratnego. Po prezentacji w dyskusji nad proponowanymi zmianami (chodzi m.in. o zastąpienie jednego kodeksu dwoma: kodeksem indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy) wezmą udział wraz z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Kodeksu Prawa Pracy, prof. dr hab. Michałem Seweryńskim przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Państwowej Inspekcji Pracy.

W trakcie konferencji zostaną również zaprezentowane regulacje dotyczące czasu pracy, rad pracowników, a także odbędą się sesje na temat np. budowania i utrzymywania dobrych relacji z związkami zawodowymi, mobbingu, elastycznych form zatrudnienia.

Organizatorzy szczególnie gorąco zapraszają na trzeci -specjalny- dzień konferencji, w którym zajęcia pod wspólnym tytułem "Pracodawca wobec roszczeń pracownika" poprowadzi Zbigniew Szczuka, Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. Sędzia odpowie na pytania związane z interpretacją przepisów i praktycznym ich zastosowaniem.

Konferencja "Prawo Pracy 2007" odbędzie się 23-24 i 25 października br. w Warszawie w hotelu Novotel, od godz. 9.30. Zgłoszenia: www.iir.pl/iir/form2.php?kod=T0360

Źródło: Institute for International Research
Czytaj też: "Gazeta Wyborcza" 02 10 2006


Wyróżnione