Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2006-10-27 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała nagrody

Już po raz piętnasty Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przyznała Nagrody FNP polskim uczonym za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe w czterech dziedzinach naukowych: nauk humanistycznych i społecznych, nauk przyrodniczych i medycznych, nauk ścisłych, nauk technicznych. Nagrody FNP uznawane są za największe wyróżnienie naukowe w Polsce, nazywane są "polskimi noblami".

W tym roku wysokość nagród to 150 tys. zł, a Laureatami zostali:

w obszarze nauk humanistycznych i społecznych: Prof. dr hab. Piotr Sztompka z Uniwersytetu Jagiellońskiego za oryginalne opracowanie idei współczesnej socjologii, które pozwala rozumieć wyznaczniki i dynamikę skomplikowanych zmian społeczeństw nowoczesnych (książki: "Socjologia. Analiza społeczeństwa", "Socjologia zmian społecznych");

w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych: Prof. dr hab. Mariusz Z. Ratajczak z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie i z Uniwersytetu w Louisville za odkrycie w szpiku kostnym oraz krwi pępinowej komórek funkcjonalnie przypominających macierzyste komórki zarodkowe;

w obszarze nauk ścisłych: Prof. dr hab. Tomasz Dietl z Polskiej Akademii Nauk i z Uniwersytetu Warszawskiego za opracowanie teorii rozcieńczonych półprzewodników ferromagnetycznych oraz zademonstrowanie nowych metod sterowania namagnesowaniem;

w obszarze nauk technicznych: Prof. dr hab. inż. Leon Gradoń z Politechniki Warszawskiej za opracowanie teorii procesów powstawania i transportu aerozoli i mikrocząstek w gazach i cieczach oraz jej wykorzystanie w urządzeniach technicznych i medycznych.

Nagrody FNP 2006 zostaną uroczyście wręczone Laureatom 6 grudnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Natomiast 15 grudnia br. mija termin zgłaszania kandydatów do nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.

Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach: badania na rzecz nauki, badania na rzecz społeczeństwa i badania na rzecz gospodarki. Kandydatów do nagród mogą zgłaszać rady naukowe lub rady wydziałowe jednostek naukowych, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, gospodarcze, społeczne i naukowe.

Szczegółowe informacje nt. konkursu: strona internetowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, www.fnp.org.pl, www.mnii.gov.pl


Wyróżnione