Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2006-11-09 Rząd chce pomagać nauce

Na spotkaniu z przedstawicielami nauki i szkolnictwa wyższego w ostatni wtorek Premier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że poprze wniosek o przyznanie z budżetu państwa dodatkowcyh 350 mln zł szkołom wyższym na ich motywacyjny system finansowania. Uczelnie otrzymywałyby pieniądze nie tylko w zależności od liczby studentów, ale i od osiągnięć naukowych.

Premier zapowiedział również, że rząd będzie starał się zwiększać nakłady na badania naukowe, ale zastrzegł, że jak na razie bardzo odległe wydaje się osiągnięcie celów strategii lizbońskiej zakładającej, że do 2010 roku gospodarka Unii Europejskiej stanie się najbardziej konkurencyjna na świecie. Miałoby to być osiągnięte m.in. właśnie poprzez zwiększenie nakładów na naukę w państwach członkowskich do 3,5 proc. PKB. W Polsce jest to nieco ponad 1 proc. PKB.

Rząd planuje również reformę systemu badań naukowych i szkolnictwa wyższego. Ma powstać Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które będzie rozdzielać pieniądze (planowany budżet to ok. 300 mln zł) i nadzorować strategiczne dla kraju badania, a  Agencja Badań Poznawczych będzie finansować programy zgłaszane przez naukowców (budżet: ok. 100-200 mln zł).
Premie zaapelował o poparcie reformy, a także zachęcał przedstawicieli szkół wyższych i naukowców do korzystania z funduszy unijnych na badania naukowe.

Naukowcy, którzy planują udział w projektach badawczych w zagranicznych ośrodkach naukowych jeszcze do 30 listopada mogą składać wnioski do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wsparcie finansowe z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców".
Środki finansowe można otrzymać na udział w projektach, których tematyka należy do jednego z priorytetowych kierunków badań określonych w strategicznych obszarach badawczych Krajowego. Programu Ramowego: Zdrowie, Środowisko, Rolnictwo i Żywność.

Więcej informacji o programie na WWW MNiSW.

Źródło: mnii.gov.pl; "Rzeczpospolita" 2006-11-08, "Premier daje miliony uczelniom", autor: Michał A. Zieliński


Wyróżnione