Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2006-12-14 Konkurs dla młodych doktorów

Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej ogłosił konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Jest to nagroda pieniężna przyznawana młodym doktorom "wyróżniającym się osobowością, humanizmem, pasją naukową oraz dorobkiem badawczym".

Dr Artur Rojszczak był doktorem filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, założycielem i animatorem Klubu Stypendystów Zagranicznych FNP. Po Jego tragicznej śmierci Prof. dr hab. Jan Woleński tak pisał o Nim: "Artur w wieku niewiele ponad 30 lat miał już ustaloną pozycję, nie tylko w krajowym, ale i międzynarodowym życiu filozoficznym. Powszechnie uchodził za jednego z najbardziej obiecujących filozofów swego pokolenia, nie tylko zresztą w Polsce. Pozostawił po sobie 30 publikacji i szereg w przygotowaniu (...) Tragiczna śmierć zabrała Go na pewno jeszcze przed jego najważniejszymi dokonaniami. Miał ambitne plany. Chciał pracować na pograniczu kognitywistyki i filozofii języka. Nawiązywał do najlepszych tradycji polskiej filozofii analitycznej i nie ma wątpliwości, że mógł zrobić wiele dla ich rozwinięcia w sposób odpowiadający wymaganiom współczesności. Wszelako to co osiągnął w okresie kilku lat jakże intensywnej pracy naukowej zapewnia mu trwałą obecność w dorobku filozofii współczesnej. Krakowskie, polskie i międzynarodowe środowisko filozoficzne poniosło stratę, której zniwelowanie będzie trudne, o ile w ogóle możliwe".

Członkowie Klubu ustanowili Nagrodę im. Artura Rojszczaka, która przyznawana jest wyróżniającym się młodym uczonym. W czerwcu 2006 roku otrzymała ją dr Ewa Kocój, etnolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kandydatów do kolejnej edycji konkursu mogą zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji przekazanych im ze środowiska naukowego. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2007 roku. Na stronie www.ksz-fnp.org jest dostępny Regulamin konkursu, a także kontakty do członków Klubu.

Źródło: www.krasp.org.pl, www.ksz-fnp.org


Wyróżnione