Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-02-19 5. edycja konferencji "Uniwersytet dla przemysłu"

26 marca br. w Auditorium Maximum UJ (Kraków, ul. Krupnicza 35) odbędzie się kolejna edycja dorocznej konferencji „Uniwersytet dla przemysłu”. Wydarzenie to organizowane jest przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) w imieniu Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecna, piąta już konferencja organizowana jest pod hasłem „Finansowanie współpracy”.

Konferencja „Uniwersytet dla przemysłu – finansowanie współpracy” związana jest z promocją współdziałania między sektorem nauki a przedsiębiorcami w Polsce, szczególnie poprzez wykorzystanie funduszy strukturalnych oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania. W 2007 roku zostanie uruchomiona w Polsce nowa, pokaźna transza środków (67,3 mld euro) z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Jak nadmienia Patrycja Dąbrowska, project manager i specjalista ds. funduszy strukturalnych w CITTRU: „W nowych konkursach o wiele większy nacisk będzie położony na innowacyjność. Nawet jeden z głównych programów operacyjnych nazywa się ‘Innowacyjna Gospodarka’. Dlatego też uzyskanie dotacji wymagać będzie różnorodnej współpracy Nauki i Biznesu”. Wsparcie takiego partnerstwa będzie można realizować poprzez projekty z zakresu m.in: tworzenia sieci powiązań i kooperacji, tworzenia klastrów, badawczych projektów aplikacyjnych, kształcenia kadr przedsiębiorstw.

 Poza funduszami strukturalnymi istnieją również inne możliwości wspierające współdziałanie nauki i biznesu. Przykładem takich narzędzi są: wędka technologiczna, kredyt technologiczny, prywatne źródła finansowania, itp. Program konferencji składa się z czterech paneli tematycznych: fundusze strukturalne, inne sposoby finansowania, infrastruktura jako narzędzie wspomagania współpracy biznes-nauka oraz szczególne możliwości oferowane przez Europejski Fundusz Społeczny.

 Na konferencję zapraszamy: przedsiębiorców, naukowców, przedstawicieli rządu i władz samorządowych, reprezentantów instytucji wspierających transfer technologii oraz finansujących i wspomagających biznes akademicki oraz inne osoby zainteresowane tematyką współpracy nauki i biznesu.

Udział jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji, Wszelkie dodatkowe informacje oraz rejestracja na stronie: www.cittru.uj.edu.pl/konferencja2007/ .

 Źródło: http://pi.gov.pl


Wyróżnione