Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-02-19 Dzięki środkom z programu Innowacyjna Gospodarka PAN i największe warszawskie uczelnie będą mogły zostać użytkownikami nowoczesnego centrum naukowo-badawczego

Sto milionów euro, które zamierza wyasygnować z rząd w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”  powiększy środki przeznaczone na powstanie w Warszawie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CEPT). To wspólne przedsięwzięcie Akademii Medycznej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiej Akademii Nauk umieszczone na tzw. Liście indykatywnej programu operacyjnego „innowacyjna Gospodarka” oznaczać będzie  powstanie na terenie ochockiego campusu jednego z najnowocześniejszych na naszym kontynencie ośrodków naukowo-badawczych zajmujących  się m.in. biotechnologią  i nanotechnologią .

 „Prace będą prowadzone w 10 laboratoriach środowiskowych, w tym czterech na terenie campusu koordynatora projektu -Akademii Medycznej, które de facto będą pełnić funkcję parku technologicznego, w którym na bazie odkryć będą powstawać biotechnologiczne, informatyczne i medyczne firmy spin-off”- mówi jej rzecznik, Grzegorz Lisicki .”Liczymy przy tym na to, że  efekt innowacji da zarówno konkurencja poszczególnych zespołów badawczych, jak i  współpraca w tychże zespołach naukowców różnych specjalności z rozmaitych ośrodków”. Jak podkreśla przy tym Anna Kierkowska, pełnomocnik rektora AM ds. budowy Centrum uczelnie uczestniczące w powstawaniu CEPT mają za sobą cenne doświadczenia wynikające z funkcjonowania Centrów Doskonałości i Centrów Zaawansowanych Technologii, a także udziału w przedsięwzięciach 5. i 6. Programu Ramowego. Ułatwia to zawiązanie spółki, która zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, musi być podmiotem prowadzącym budowę.

 „Tak postulowana powszechnie współpraca świata nauki z biznesem jest dla CEPT warunkiem sine qua non. Bez finansowego zaangażowania firm prywatnych już na wczesnym etapie Centrum zwyczajnie nie powstanie, gdyż środki budżetowe, choć niemałe, nie wystarczą na wybudowanie wszystkich obiektów oraz wyposażenie laboratoriów, które pochłonie aż 680 mln złotych” – wyjaśnia Grzegorz Liskicki. Jak zaznacza Anna Kierkowska, będzie to suma zmniejszona dzięki wspólnym ustaleniom w sprawie zakupu sprzętu, który będzie służyć naukowcom ze wszystkich placówek. Ich współpraca zmniejszy w przyszłości bardzo wysokie koszty eksploatacji. I tak np.  środowiskowe laboratorium ciężkich jonów UW będzie pracować m.in. na potrzeby pracowni tomografu pozytronowego AM.  Już teraz zaś zapadła decyzja o utworzeniu jednej, wspólnej dla całego campusu, pracowni mikroskopii konfokalnej i ulokowaniu jej w PAN -owskim Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.

Budowa CEPT planowana jest na 6 lat, przy czym rok bieżący upłynie głownie na przygotowaniu dokumentacji.

Dzięki środkom z programu Innowacyjna Gospodarka PAN i największe warszawskie uczelnie będą mogły zostać użytkownikami nowoczesnego centrum naukowo-badawczego.

 Źródło: http://pi.gov.pl


Wyróżnione