Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-02-19 Doktoranci ze stypendium

Ponad 4,3 mld euro z unijnych funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 zostanie przeznaczonych na naukę i szkolnictwo wyższe – poinformował minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Michał Seweryński.

 

Minister podał, że 2,6 mln euro w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przeznaczonych zostanie na badania i rozwój nowoczesnych technologii. Będzie to kilkadziesiąt kluczowych, dużych projektów badawczych, w tym wdrażających technologię reaktorów wysokotemperaturowych, program badawczy z dziedziny biotechnologii zmierzający do uzyskania leków antynowotworowych, czy programy z dziedziny nanotechnologii.

 

Miliony kapitału

 

960 mln euro z programu Kapitał Ludzki przeznaczonych zostanie m.in. na zwiększenie liczby doktorantów. Pomóc w tym ma objęcie ich stypendiami. Obecnie otrzymuje je tylko jedna trzecia doktorantów.

Pieniądze z programu „Kapitał Ludzki” mają być przeznaczone na tzw. Kształcenie zamawiane, na przykład nauczycieli języków obcych czy informatyków.

588 mln euro przeznaczonych zostanie na rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego. – Po raz pierwszy od czasów Mieszka I będziemy mieli ogromne pieniądze, by dokonać rozbudowy i unowocześnienia wszystkich najważniejszych centrów akademickich w Polsce – powiedział minister.

 

Zyskają uczelnie

 

Dzięki unijnym pieniądzom utworzone ma zostać też m.in. centrum nowych technologii Uniwersytetu Warszawskiego (trafi na ten cel 75 mln euro), rozbudowany campus Uniwersytetu Gdańskiego – wydziały: chemii, biologii, matematyki, fizyki i informatyki (ponad 65 mln euro), zbudowane międzyuczelniane centrum innowacyjno-technologiczne przy Politechnice Wrocławskiej. W sumie zrealizowanych zostanie 36 takich projektów w całym kraju.

Uczelnie będą mogły także skorzystać z puli Regionalnych Programów Operacyjnych. Minister nauki przypomniał, że w przypadku wspierania nauki i badań ze środków UE wkład Polski wynosi tylko 15 proc.

 

Źródło: Gazeta Pomorska

 


Wyróżnione