Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-02-21 Informacja o konferencji polsko-singapurskiej

W dniach 26-27 lutego 2007 r. odbywa się w Warszawie polsko-singapurska konferencja naukowa organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Politechnikę Warszawską. W spotkaniu wezmą udział polscy i singapurscy koordynatorzy wszystkich 8 projektów naukowo-badawczych, które przyjęto do realizacji i finansowania w sierpniu 2006 r. na posiedzeniu Komitetu Sterującego w Singapurze (w wyniku konkursu ogłoszonego na podstawie podpisanego w dniu 15 stycznia 2005 roku polsko-singapurskiego Memorandum of Understanding). Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz singapurska Agencja Badań A*STAR przeznaczają na finansowanie wszystkich 8 projektów po ok. 3 milionów Euro na cały okres realizacji – 3 lata (każda ze stron).

Konferencja będzie okazją, aby przedstawić dotychczasową realizację zwycięskich projektów, a także zaplanować kolejne działania zmierzające do dalszej intensyfikacji współpracy polsko-singapurskiej. Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami, obie strony ustalą termin i zakres tematyczny kolejnej edycji konkursu na wspólne projekty badawcze.

 Seminarium naukowe odbędzie się w dn. 26 lutego 2007 r. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, w godz. 9.00 – 18.00.

Spotkanie członków polskiego i singapurskiego Komitetu Sterującego odbędzie w dn. 27 lutego 2007 r. w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione