Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-03-01 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie agencją kontraktującą i komercjalizującą wyniki badań

"Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju będzie kontraktowanie i komercjalizowanie wyników badań naukowych" -zapowiedział 28 lutego na spotkaniu z mediami i naukowcami minister nauki i szkolnictwa wyższego, profesor Michał Seweryński.

Minister wyjaśnił, że powołanie Centrum wynika z analizy doświadczeń innych krajów , w których od dawna działają tego typu wyspecjalizowane agencje rządowe. Ich zadaniem jest realizacja polityki państwa wobec nauki poczynając od organizacji badań wokół strategicznych celów na wdrożeniach  kończąc. "W naszych realiach odczuwamy brak takiej instytucji. A jest on tym bardziej dotkliwy, że większość jednostek badawczo -rozwojowych oraz instytutów PAN powstała i ukształtowała się przed półwieczem w zupełnie innych realiach gospodarczych" - podkreślił wiceminister prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski. Zdaniem kierownictwa MNiSW konieczność powstania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju determinuje całkiem realna groźba kłopotów z absorpcją przez sektor badawczy poważnych środków z funduszy unijnych oraz rosnących nakładów z budżetu państwa. "Dostępne wyliczenia mówią o możliwości "przerobienia" przez jednego zatrudnionego w sektorze badawczym  do 30 tysięcy złotych rocznie. Tymczasem w placówkach realizujących strategiczne zadania m.in. z takich dziedzin jak biotechnologia czy energetyka, już wkrótce będzie mieć do czynienia z koniecznością pożytkowania znacznie większych kwot " -ocenia minister Seweryński. Na ich wysokość będzie z pewnością mieć wpływ coraz większe zainteresowanie podmiotów gospodarczych.

Ich kojarzenie z placówkami naukowo-badawczymi będzie jednym z zadań Centrum. "Doświadczenia najwyżej rozwiniętych krajów są jednoznaczne - im wcześniej przedsiębiorstwa włączają się do procesu badawczego tym lepiej dla końcowego rezultatu i to nie tylko w wymiarze finansowym" - powiedział prof. Kurzydłowski. Przewiduje on, że NCBiR będzie  koordynować projekty o coraz większym budżecie, MNiSW  uwolnione stopniowo od funkcji administracyjnych i organizatorskich zajmie się wyłącznie polityką naukową.

Projekt ustawy o Centrum jest już w Sejmie i został skierowany do specjalnej komisji "Solidarne Państwo". Powstania samej agencji kierownictwo ministerstwa oczekuje na przełomie roku.

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione