Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-03-05 Program Foresight 2020 potrwa do czerwca przyszłego roku

Konsorcjum, w skład którego wchodzą dwa instytuty Polskiej Akademii Nauk: Podstawowych Problemów Techniki oraz Nauk Ekonomicznych a także firma Pentor Research International będzie koordynatorem Narodowego Programu Foresight "Polska 2020" - poinformowano podczas spotkania w Warszawie.

Celem przedsięwzięcia, wzorowanego na podobnych pracach przeprowadzonych w większości rozwiniętych krajów świata, jest takie określenie priorytetów badań naukowych i rozwojowych, by ich wyniki pozwalały na zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego kraju i jego możliwości konkurowania w warunkach globalizacji oraz integracji europejskiej.

Prezes PAN, prof. Michał Kleiber wskazał na pionierski w polskich warunkach charakter programu, jego złożoność oraz oczekiwane trudności. Za jeden z najistotniejszych problemów uznał właściwy dobór ekspertów oraz wywołanie debaty publicznej. "Foresight to proces kreowania kultury społecznego myślenia w o przyszłości, podczas którego przedstawiciele nauki, gospodarki i administracji publicznej biorą udział w wytyczaniu strategicznych celów rozwoju kraj" - stwierdził prof. Kleiber. Również wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Krzysztof Kurzydłowski podkreślił znaczenie programu dla wskazania celów rozwojowych w perspektywie do 2020 roku i tworzenia gospodarki opartej na wiedzy.

Założenia Foresightu przewidują koncentrację na trzech polach badawczych: zrównoważonym rozwoju (obejmującym zagadnienia ochrony środowiska, energetyki i infrastruktury), technologie informatyczne i telekomunikacyjne (uwzględniające m.in. sprawy edukacji oraz nowych mediów) oraz bezpieczeństwo (rozumiane bardzo szeroko także w wymiarze  gospodarczym i socjalnym).

Uczestnicy spotkania sugerowali uwzględnienie programu o prognozy z dziedziny geopolityki oraz zmian na światowych rynkach, szczególnie energetycznym. Omówili też dotychczasowe ustalenia 9 foresightów regionalnych i 10 branżowych i znaczenie dla programu ogólnokrajowego zakończenie którego przewidziane jest na czerwiec przyszłego roku.

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione