Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-03-16 Druga edycja konkursu na wspólne polsko-singapurskie projekty badawcze - zaproszenie do składania wniosków

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków do drugiej edycji konkursu na wspólne projekty badawcze, pilotowanego wspólnie przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz singapurską Agencję Nauki, Technologii i Badań A*STAR.

Wnioski można składać w następujących dziedzinach:

 - Information Technologies

§         Methods and tools for developing software supporting the development of an information society including:

§         Intelligent modeling and decision support systems for controlling and optimizing complex real systems.

§         Diagnosis and therapy support systems and systems for exchanging medical data through on-line and mobile platforms.

§         Mobile technologies.

 

-          Energy and its resources – pilot theme

 

§         Generation & Storage of Energy from Renewable sources and clean coal technologies e.g. Biomass, fuel cells, organic photovoltaic, energy efficiency.

 

Wyłonione w drodze konkursu i zaakceptowane przez międzynarodowe gremium projekty (maksymalnie 10 projektów) będą finansowane przez obie strony : singapurską i polską, w wysokości do ok. 100 tys. EURO rocznie przez każdą ze stron. Projekty mogą być maksymalnie 3-letnie.

Po stronie polskiej finansowanie odbywa się zgodnie z Ustawą o finansowaniu nauki z dn. 8 października 2004r. oraz rozporządzeniem ministra nauki i informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 161, poz. 1359) w części finansowania projektów badawczych specjalnych.

Wszystkich zainteresowanych składaniem wspólnych projektów polsko-singapurskich, informujemy o konieczności wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego specjalnego w języku angielskim (PDFDOC) i przesłanie 4 egzemplarzy do Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Uwaga : polskich wnioskodawców prosimy o przesłanie dodatkowo następujących informacji w języku polskim:

1.       tytuł projektu

2.       streszczenie projektu

3.       kosztorys projektu

 

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość wizyty w Singapurze ewentualnego partnera polskiego (tzw. pre-visit), finansowana przez stronę singapurską. Dla zainteresowanych podajemy link:

http://www.a-star.edu.sg/astar/sciengr/action/sciengr_funding_current_calls.do

Jednocześnie informujemy, iż „pre-visit” nie jest obligatoryjna i nie wpływa na ocenę wniosku.

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione