Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-03-21 Pierwszy etap INNOWATORA rozpoczęty

10 marca ruszył cykl warsztatów dla uczestników pierwszego etapu nowego programu FNP, dzięki któremu pomoc finansową, doradczą i szkoleniową uzyskać mogą młodzi autorzy innowacyjnych projektów wykorzystania osiągnięć naukowych w praktyce gospodarczej. Do pierwszej edycji konkursu wpłynęło 26 wniosków, zarówno od indywidualnych wnioskodawców, jak też od zespołów. Fundacja zakwalifikowała do pierwszego, szkoleniowego etapu programu 21 beneficjentów, których projekty zostały ocenione przez niezależnych recenzentów jako wyróżniające się pod względem potencjału ich skutecznej i efektywnej komercjalizacji.


Cykl szkoleń, których koncepcję opracował prof. Jerzy Cieślik, ekspert w dziedzinie programów skierowanych do młodych przedsiębiorców, potrwa do końca maja br. Ich program obejmuje: zasady prowadzenia przedsiębiorstwa innowacyjnego, zarządzania firmą, zagadnienia z zakresu marketingu oraz księgowości. Obok prof. Cieślika, warsztaty będą prowadzić: Adam Kostrzewa, doświadczony konsultant z zakresu zarządzania, prof. Andrzej Krasławski (zagadnienia związane z przetrwaniem firmy na wolnym rynku), Marcin Zagórski z funduszu INVENO (sposoby pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania na rozwój przedsiębiorstwa).
W trakcie warsztatów ich uczestnicy przygotują pod opieką ekspertów kompleksowe biznesplany realizacji przedsięwzięć, które planują. Biznesplany te zostaną następnie poddane kolejnej procedurze konkursowej, w wyniku której Fundacja wyłoni 3 - 4 najlepsze projekty, które otrzymają wsparcie finansowe i doradcze. Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie zwycięskich projektów wynosi 1 mln zł.


Jednocześnie Fundacja zaprasza do udziału w drugiej edycji programu Innowator, do której nabór trwa do 15 czerwca br.

 

Źródło: www.fnp.org.pl


Wyróżnione