Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-03-22 V Konferencja „Uniwersytet dla przemysłu”

V Konferencja „Uniwersytet dla przemysłu”

Finansowanie współpracy

Uniwersytet Jagielloński

Poniedziałek, 26 marca 2007 roku, godz. 10-17

Budynek Auditorium Maximum

ul. Krupnicza 35, Kraków

Zaproszenie

Z przyjemnością zapraszamy na piątą konferencję „Uniwersytet dla przemysłu”, w tym roku pod tytułem: „Finansowanie współpracy”. Tegoroczna konferencja związana jest z promocją współdziałania między sektorem nauki a przedsiębiorcami w Polsce, szczególnie poprzez wykorzystanie funduszy strukturalnych oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania.

W 2007 roku zostanie uruchomiona w Polsce nowa, pokaźna transza środków (67,3 mld euro) z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W nowych konkursach o wiele większy nacisk będzie położony na innowacyjność. Nawet jeden z głównych programów operacyjnych nazywa się ‘Innowacyjna Gospodarka’. Dlatego też uzyskanie dotacji wymagać będzie różnorodnej współpracy Nauki i Biznesu, np. poprzez projekty z zakresu m.in: tworzenia sieci powiązań i kooperacji, tworzenia klastrów, badawczych projektów aplikacyjnych, kształcenia kadr przedsiębiorstw.

Poza funduszami strukturalnymi istnieją również inne możliwości wspierające współdziałanie nauki i biznesu. Przykładem takich narzędzi są: wędka technologiczna, kredyt technologiczny, prywatne źródła finansowania, itp. Program konferencji składa się z czterech paneli tematycznych: fundusze strukturalne, inne sposoby finansowania, infrastruktura jako narzędzie wspomagania współpracy biznes-nauka oraz szczególne możliwości oferowane przez Europejski Fundusz Społeczny.

Uczestnikami konferencji będą przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele rządu i władz samorządowych oraz instytucje finansujące nowe inwestycje.

Wydarzenie to odbędzie się 26 marca 2007Auditorium Maximum (ul. Krupnicza 35).

Program ramowy

Szczegółowy program, jak i więcej informacji na stronie www.cittru.uj.edu.pl/konferencja2007/

26.03.2007

10-10.35 – Wystąpienia otwierające, koncepcja rozwoju współpracy nauki i biznesu

10.35-12.40 – Fundusze strukturalne szansą rozwoju współpracy nauka - biznes

13.00-14.30 – Inne możliwości finansowania współpracy naukowo-biznesowej, panel z udziałem prof. Teresy Lubińskiej (Kancelaria Premiera RP)

15.30-17.00 – Infrastruktura , jako narzędzie wspomagania współpracy (zakup aparatury, centra badawcze) oraz równolegle Europejski Fundusz Społeczny.

W imieniu JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. Karola Musioła

Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)

Informacje prasowe:

Piotr Żabicki

tel.: 012 663 38 35, 0506 006 618,  e-mail: piotr.zabicki@uj.edu.pl

 

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione