Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-03-26 Foresight Polska 2020

Narodowy Program Foresight "Polska 2020" realizowany jest z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Konsorcjum złożone z  Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i Pentor Research International.

Podstawowym celem Programu jest określenie kierunków badań naukowych i rozwoju technologii, które w perspektywie długoletniej wpłyną na przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego i na racjonalne wykorzystanie wyników badań w praktyce gospodarczej. Projekt powinien być cennym źródłem wiedzy dla budowy własnych projektów dotyczących przyszłości dla firm. Pozwoli on wesprzeć działania firm i ośrodków badawczych posiadających własne wizje rozwojowe i przyczyni się do zmniejszenia dystansu rozwojowego Polski.

Projekt jest oparty na połączeniu wiedzy kluczowych uczestników życia gospodarczego i społecznego na temat przyszłości. Dzięki temu stanie się on źródłem nowych powiązań i przepływu wiedzy między konsumentami, firmami, ośrodkami naukowymi, centrami akademickimi oraz państwowymi i samorządowymi ośrodkami decyzyjnymi, wyposażonymi w znaczne fundusze z Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje na temat NPF Polska 2020 znajdą Państwo na stronie www.foresight.polska2020.pl

Do realizacji projektu włączyło się szereg wybitnych osobistości życia społecznego, naukowego i gospodarczego. Powstaje unikalna możliwość, aby włączyć się w pracę zespołów tematycznych, które umożliwią ich uczestnikom dostęp do najnowszej wiedzy i zawarcie kontaktów z najwybitniejszymi przedstawicielami nauki i czołowymi przedstawicielami administracji rządowej i regionalnej. Uzyskana wiedza, dostęp do danych, nowe kontakty pozwolą Państwu prowadzić własne studia przyszłościowe.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Państwa firm do aktywnego udziału w pracy w Panelach Tematycznych. Liczymy na osoby, które gwarantują nie tylko aktywny twórczy udział w spotkaniach i posiadają głęboką wiedzę o firmach i sektorach gospodarki, w jakich działają, ale również będą zdolne w przyszłości uczestniczyć we wdrażaniu wyników Programu do praktyki życia gospodarczego i społecznego.

Informujemy, że projekt będzie realizowany do połowy 2008 roku, a udział w posiedzeniach będzie płatny. Liczba ekspertów z firm w Panelach Tematycznych jest ograniczona. Prosimy zainteresowane osoby o wypełnienie kwestionariusza eksperta na stronie: http://www.foresight.polska2020.pl/rekrutacja. Ostateczna decyzja co do wyboru kandydatów zostanie podjęta  w połowie kwietnia b.r. przez Komitet Sterujący Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”, działający przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w debacie o przyszłości Polski, które nie znajdą czasu, aby włączyć się w pracę Paneli Tematycznych, mogą wziąć udział w badaniu eksperckim Delphi (ankieta internetowa).

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w badaniu przyjmowane są na stronie: http://www.foresight.polska2020.pl/rekrutacja.

Kandydatów zainteresowanych pracą w Panelach Tematycznych w dziedzinie „Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne” serdecznie zapraszamy także na konferencję z cyklu "Technologie jutra w biznesie” - "Prawdziwe pieniądze w wirtualnym świecie".

Konferencja ta organizowana jest 3 kwietnia b.r. w Hotelu Marriott przez Puls Biznesu, Google i KPMG. Gościem specjalnym konferencji będzie Vinton G. Cerf, Vice President & Chief Internet Evangelist z Google, znany powszechnie jako „ojciec Internetu” (formularz zgłoszeniowy na stronie: http://www.pb.pl/Technologie.aspx).

W programie konferencji przewidziano także wystąpienie na temat Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”.

Liczymy na Państwa udział w Narodowym Programie Foresight „Polska 2020” i na nagłośnienie tej inicjatywy w Państwa przedsiębiorstwach.

Źródło: pi.gov.pl


Wyróżnione