Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-04-04 Znamy już pierwszych laureatów programu FOCUS

Fundacja rozstrzygnęła pierwszą edycję programu FOCUS, która skierowana była do uczonych zajmujących się matematycznym modelowaniem procesów biologicznych. Jej laureaci otrzymają trzyletnie subsydia w wysokości 240000 zł (80000 zł rocznie), przeznaczone na budowanie własnego zespołu naukowego. Każdy z 33 wniosków, które wpłynęły do konkursu, był oceniany przez pięciu niezależnych,  w niektórych przypadkach, zagranicznych recenzentów. Na podstawie recenzji wyłonionych zostało ośmiu kandydatów do drugiego etapu konkursu, czyli rozmów kwalifikacyjnych . Po podsumowaniu obydwu etapów konkursu Zarząd Fundacji podjął decyzję o przyznaniu subsydiów czterem młodym uczonym:


- dr Joannie Trylskiej z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego,


- dr Krzysztofowi Ginalskiemu z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego,


- dr Marcinowi Maciejowi Hoffmanowi z Instytutu BioInfoBank w Poznaniu
oraz
- dr Krzysztofowi Jóźwiakowi z Wydziału Farmaceutycznego Katedry Chemii Akademii Medycznej w Lublinie.
Beneficjenci programu po trzech latach otrzymywania subsydium mogą się ubiegać o  przedłużenie finansowania na dwa lata. Ponadto, w czasie realizacji subsydium, mogą również starać się o dodatkowy grant na udoskonalenie warsztatu badawczego. Łączna suma środków przeznaczonych na granty wynosi w tym roku 2 mln zł.

 

Źródło: www.fnp.org.pl


Wyróżnione