Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-04-12 Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Ministerstwo Gospodarki zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.
Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie najlepszych koncepcji zorganizowania nowych oraz wsparcie już istniejących „Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości ” (AIP), które aktywizują i podnoszą kwalifikacje oraz stwarzają warunki do rozwoju przedsiębiorczości i dają szansę na tworzenie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy absolwentom, studentom i pracownikom naukowym uczelni.

Składać wnioski  o dofinansowanie AIP mogą:

· Uczelnie państwowe i niepaństwowe;
· AIP zorganizowane w rozumieniu art. 86 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r., lecz mające charakter organizacji non-profit.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalna wysokość dotacji dla istniejących AIP – 15 000 zł.
Maksymalna wysokość dotacji dla nowo tworzonych AIP – 12 000 zł.

Dofinansowane mogą być wyłącznie działania określone w Instrukcji tzn:

· sfinansowanie opłat związanych z założeniem inkubatora (sporządzenie umowy inkubatora, opłaty notarialne, opłaty za rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, opracowanie statutu, regulaminu działania itp.),
· opracowanie oraz druk lub poniesienie kosztów innego sposobu wytworzenia materiałów promujących inkubator, działające w nim firmy i realizowane w nim projekty (plakaty, ulotki, bannery, gadżety promocyjne, ogłoszenia w prasie itp.),
· przeprowadzenie akcji promujących inkubator, działające w nim firmy i realizowane w nim projekty,
· opracowanie projektów rozbudowy i modernizacji inkubatora,
· przeprowadzenie szkoleń oraz opracowanie edukacyjno-informacyjnych programów szkoleniowych i doradczych z zakresu przedsiębiorczości:
1. dla osób działających w firmach-lokatorach inkubatora,
2. dla osób zaangażowanych w prowadzenie inkubatora i obsługę firm działających w inkubatorze,
· instalację łączy internetowych,
· zakup oprogramowania biurowego i licencji na jego użytkowanie,
· zakup dostępu do baz danych informacji prawnej, gospodarczej i handlowej,
· zakup sprzętu komputerowego,
· zakup podstawowego wyposażenia biurowego - do 3 500 zł brutto.

Termin składania wniosków: 20 kwietnia 2007 roku, do godz. 14:00, Kancelaria Główna Ministerstwa Gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Otwarcie wniosków: 24 kwietnia 2007 roku, godz. 10:00.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, pod numerem telefonu (0-22) 693 53 29 lub adresem e-mail: zbigniew.burdzy@mg.gov.pl.

Źródło: www.pi.gov.pl

 


Wyróżnione