Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-04-12 7. Program Ramowy UE szansą zwiększenia potencjału polskiej nauki

Poparcie wszelkich inicjatyw, które umożliwią młodym polskim naukowcom karierę w sektorze badań i rozwoju oraz zachęcą wybitnych uczonych z całej Europy do pracy w naszym kraju - zadeklarował podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Krzysztof Kurzydłowski.

W środę odbyło się spotkanie informacyjne nt. programów Europejskiej Rady Badań (ERC) oraz możliwości pozyskania finansowania na projekty 7. Programu Ramowego.

Na całość badań w ramach 7. Programu Ramowego Komisja Europejska przeznaczyła 54,5 mld euro (co daje prawie 8 mld euro rocznie). Jest to 40 proc. więcej niż w poprzednim, 6.PR. Nowością jest wspieranie młodych naukowców oraz wprowadzenie programu IDEE, którego celem jest finansowanie badań innowacyjnych i przełomowych. Na jego realizację ERC przeznacza 14 proc. ogólnego budżetu 7.PR, czyli ponad 1 mld euro rocznie.

„Powinniśmy sobie uświadomić, że jeśli sami nie zrobimy czegoś dla rozwoju nauki w naszym kraju i wykorzystania potencjału Europejskiej Rady Badań, stracimy ogromną szansę - dodał obecny na spotkaniu prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskie, prof. Maciej Żylicz. – Musimy stworzyć taką infrastrukturę badawczą i takie warunki pracy, dzięki którym młodzi naukowcy zechcą właśnie tu realizować swoje granty i instalować laboratoria badawcze".

O granty 7.PR mogą się ubiegać nie tylko Europejczycy. Jedynym warunkiem jest to, że miejscem ich pracy będzie laboratorium na terenie UE. „Próbujemy tym samym naśladować system, sprawdzony przez lata w USA, polegający na przyciąganiu najwybitniejszych uczonych, poprzez oferowanie im jak najkorzystniejszych warunków – wyjaśnił prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Michał Kleiber. - Chcielibyśmy, aby choć część z 400 tys. pracujących w Stanach europejskich naukowców, przyjechała do nas".

W ramach 7.PR przyznawane będą dwa typy grantów – dla młodych naukowców (1/3 całego budżetu 7.PR) i dla pozostałych uczonych (2/3 budżetu). 45 proc. dostępnych środków przypadnie na badania z dziedziny nauk ścisłych, 40 proc. na nauki o życiu, a pozostałe 15 proc. na nauki społeczne i humanistyczne. Jedna osoba będzie mogła realizować maksymalnie jeden projekt.

O grant dla młodych naukowców może ubiegać się osoba, która chce pracować na terenie UE, jest samodzielna merytorycznie i uzyskała stopień doktora 2-9 lat wcześniej. ERC przyzna im ok. 200 grantów rocznie (każdy na pięć lat), za łączną kwotę ponad 300 mln euro.

Uzyskany grant będzie można przenosić do z jednego do drugiego miejsca pracy. „Pieniądze przyznawane są bowiem konkretnej osobie, a nie instytucji - podkreślił Kleiber. - Dlatego naprawdę warto zabiegać o zainteresowanie naukowców i stwarzać im jak najlepsze warunki do pracy".

„Ze wstępnych szacunków wynika, że Polsce każdego roku przypadnie kilkanaście takich grantów – powiedział Kleiber. - Nie jest to może dużo, ale taka jest idea tego programu. Nie stworzono go bowiem do masowego finansowania nauki, ale wspierania badań najwybitniejszych, elitarnych”.

Szczegółowe informacje na temat 7.PR i warunków ubiegania się o granty badawcze można znaleźć na stronie internetowej: http://erc.europa.eu

Europejska Rada Naukowa (ERC) rozpoczęła działalność w lutym 2007 r. w Berlinie, jako organ nadzorujący badania w sektorze badawczo-rozwojowym. W jej skład wchodzi 22 członków, wśród których znajduje się kilku noblistów i laureatów innych prestiżowych nagród. Jedynym zasiadającym w niej Polakiem jest prof. Michał Kleiber.

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione