Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-04-13 Łatwiejsza komercjalizacja wyników prac badawczych

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizuje projekt mający na celu przygotowanie i wdrożenie procedur zarządzania własnością intelektualną na uczelniach.

Celem projektu jest opracowanie jasnych i przejrzystych procedur zachęcających wykonawców prac badawczych, projektów wynalazczych i rozwiązań know-how do bezpośredniej współpracy z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi. Aby umożliwić przedsiębiorcom zapoznanie się z osiągnięciami i dorobkiem naukowym zespołów badawczych uruchomiony zostanie także system baz danych ofert Politechniki Krakowskiej. Będzie on zawierał bazę ekspertów Politechniki Krakowskiej, bazę ofert laboratoriów oraz bazę wyników prac badawczych i patentów.

 Realizacja zadań będzie przygotowana modelowo, tak aby była możliwość adaptowania ich na innych uczelniach technicznych w Polsce. Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na grudzień 2007 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach pilotażowego przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie i rozwój istniejących jednostek organizacyjnych działających w środowisku akademickim na rzecz współpracy pomiędzy sferą nauki a sferą gospodarki oraz upowszechnienie wśród przedsiębiorców informacji o innowacyjnych projektach powstających w środowisku akademickim.

Dodatkowych informacji udziela:
Jadwiga Widziszewska
Centrum Transferu Technologii (CTT PK)
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel: (+48 12) 628 28 45
fax: (+48 12) 632 47 95
e-mail:
jadwiga.widziszewska@transfer.edu.pl

 

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione