Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-04-13 Zarządzanie własnością intelektualną na uczelniach będzie skuteczniejsze

Ponad półtora miliona złotych na 15 projektów przeznaczy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa jako formę wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.

Jednym z nich jest wzorcowy program nauczania z zakresu zarządzania własnością intelektualną na uczelni wyższej, który opracuje Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Opracowanie programu nauczania poprzedzone będzie analizą obecnego stanu ochrony własności intelektualnej na polskich uczelniach. W oparciu o jej wyniki oraz „dobre praktyki” zagranicznych szkół wyższych opracowane zostaną zalecenia dla polskich uczelni i propozycje wzorcowych dokumentów.

Nowy program nauczania, skierowany do trenerów szkolących pracowników i studentów z ochrony praw własności intelektualnej, zawierał będzie szczegółowe informacje dotyczące konkretnych profili nauczania. W ramach projektu przeprowadzony zostanie także pilotażowy kurs skierowany do pracowników naukowych i studentów jednego z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach pilotażowego przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie i rozwój istniejących jednostek organizacyjnych działających w środowisku akademickim na rzecz współpracy pomiędzy sferą nauki a sferą gospodarki oraz upowszechnienie wśród przedsiębiorców informacji o innowacyjnych projektach powstających w środowisku akademickim.

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Cichocki
tel.: 022 55 40 728
tcichocki@uott.uw.edu.pl

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione