Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-04-19 Co piąty polski przedsiębiorca nie wie o możliwości współpracy z naukowcami, dwu na pięciu nie wie jak dotrzeć do ośrodków zainteresowanych komercjalizacją wyników badań -wnioski z raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Co piąty polski przedsiębiorca nie wie o możliwości współpracy z naukowcami , dwu na pięciu nie wie jak dotrzeć do ośrodków zainteresowanych komercjalizacją wyników badań  - wynika z najnowszego  raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dokument konstatuje trwałość szkodliwych stereotypów funkcjonujących zarówno w środowiskach naukowych , jak i biznesowych. Opisuje też skalę zwykłej niewiedzy na temat możliwości współpracy i ewentualnych korzyści. W rezultacie aż 40 proc. przedsiębiorców nie próbowało nigdy korzystać z pomocy placówek naukowych. Prawie połowa (45 proc.) spośród tych przedsiębiorców, którzy podejmowali taką współpracę wyjaśnia, że inicjatywa wyszła ze strony środowisk naukowych. Ponad jedna trzecia ogółu firm (36 proc.) przyznaje, że w przeszłości przy najmniej raz kontaktował się z naukowiec lub ośrodek naukowy. Oznacza to, że to środowiska naukowe częściej wykazują  inicjatywę.

O swoistej pasywności biznesu świadczy, to że ponad połowa przedsiębiorców (56 proc.) nie widzi potrzeby współpracy z naukowcami. Do tego dochodzi brak umiejętności nawiązania kontaktów. Jeśli inicjatywy nie wykażą naukowcy niezastąpionym okazuje się Internet, który jako źródło wiedzy wskazało aż 30 procent badanych menadżerów. Wynik ten jest kolejnym argumentem za tworzeniem internetowych platform komunikacyjnych, wirtualnych giełd wymiany informacji czy punktów kontaktowych. Wciąż spora jest rola fachowej prasy, która wraz z kontaktami osobistymi przyczyniła się do dostarczenia wiedzy co piątemu przedsiębiorcy.

Raport przynosi i optymistyczne wiadomości.  Zdecydowana większość przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na współpracę z ośrodkami naukowymi jest z niej zadowolona – zdecydowanie pozytywnie wypowiada się o niej 17 procent, a raczej pozytywnie aż 51 procent badanych. Dzieje się tak mimo ,ż e nie brak jednak opinii o niedostatecznej aplikacyjności proponowanych przez naukowców innowacji. Szczególnie często krytykowane jest zbyt teoretyczne podejście badaczy lub ich zbyt niskie kompetencje.

Podsumowując cały raport warto przypomnieć należy, że do bardzo podobnych wniosków doszli autorzy raportu  sporządzone w grudniu ub.r. na zlecenie Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione