Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-04-21 121 stypendiów na dobry START dla najlepszych młodych uczonych

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, największa w Polsce pozabudżetowa instytucja wspierająca naukę, w rozstrzygniętym po raz 15. konkursie na roczne stypendia dla młodych uczonych (program START), przyznała 121 stypendiów najbardziej obiecującym doktorantom i młodym doktorom. Laureaci to młodzi, nieprzeciętnie zdolni uczeni, którzy już na początku swej drogi naukowej odnoszą duże sukcesy. Wysokość stypendium wzrosła w tym roku do 24 tys. zł.

FNP przywiązuje szczególną wagę do wspierania najmłodszego pokolenia uczonych. Ułatwianie młodym ludziom stojącym u progu kariery naukowej decyzji o wyborze tak niełatwej w polskich warunkach drogi życiowej i stwarzanie im bardziej komfortowych warunków pracy najlepiej służy przyszłości nauki w Polsce. Roczne stypendia, które laureaci mogą wykorzystać w dowolny sposób, pełnią właśnie rolę dodatkowego wsparcia finansowego w trudnym momencie początku pracy badawczej.

Stypendia krajowe są przyznawane przez FNP od 1993 r. i stanowią rodzaj wyróżnienia dla młodych (w wieku do 30 lat) naukowców, którzy dopiero rozpoczynają karierę naukową, lecz mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Przyznanie stypendiów odbywa się w drodze konkursu, w którym recenzenci będący uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki, oceniają dorobek kandydatów udokumentowany publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych. Każdy wniosek opiniowany jest przez co najmniej trzech recenzentów.

Grono laureatów wszystkich edycji konkursu, łącznie z tegoroczną, liczy już 1585 osób.

Fundacja rozpatrywała także wnioski o przedłużenie stypendiów na rok następny laureatom zeszłorocznej edycji. Przedłużenie takie uzyskało 67 ubiegłorocznych stypendystów, na podstawie oceny osiągnięć naukowych w pierwszym roku otrzymywania stypendium.

Wybrane dane statystyczne o tegorocznej edycji konkursu FNP:

§         999 zgłoszeń do konkursu , 121 laureatów (czyli 12 % spośród ubiegających się o stypendium)

§         Średnia wieku laureatów: 28,2

§         Placówki naukowe, z którymi najczęściej związani są stypendyści to: uniwersytety (68 osób), instytuty PAN (21 osób) i uczelnie techniczne (16 osób)

§         Uczelnie, z których pochodzi największa liczba stypendystów: Uniwersytet Warszawski (27 stypendystów), Uniwersytet Jagielloński (14 stypendystów), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (7 stypendystów) i Uniwersytet Gdański (6 stypendystów)

§         Dziedziny najczęściej reprezentowane przez laureatów: fizyka (13 stypendystów), chemia (12 stypendystów), biologia medyczna (7 stypendystów) oraz biologia, ekonomia, literaturoznawstwo i prawo (po 6 stypendystów)

§         Najwięcej stypendystów rekrutuje się z takich miast, jak: Warszawa (49 stypendystów), Kraków (22 stypendystów), Poznań (13 stypendystów) i Gdańsk (9 stypendystów)

Pełna lista stypendystów zamieszczona jest na stronie FNP www.fnp.org.pl.

 

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione