Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-05-07 Konferencja pt. "Rozwój innowacyjnych firm a wykorzystanie funduszy europejskich"

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM prowadzący Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowy przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, serdecznie zapraszają na konferencję dla przedsiębiorstw chcących skorzystać z funduszy europejskich na swój rozwój, zatytułowaną:

Rozwój innowacyjnych firm a wykorzystanie funduszy europejskich

16 maja 2007r., godz. 9.30 – 14.30

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

ul. Wieniawskiego 17-19, Poznań

Podczas spotkania szczegółowo zostanie omówiony 7. Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej, który daje wiele możliwości na rozwój i dofinansowanie prowadzenia badań w przedsiębiorstwach.

Firmy mogą również skorzystać Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, co również zostanie szczegółowo omówione podczas konferencji. O tym gdzie można szukać pomocy w pozyskaniu partnerów biznesowych w Europie, opowie przedstawiciel Innovation Relay Center.

Ponadto ciekawym punktem spotkania będą doświadczenia, przedstawione przez przedsiębiorstwa, które otrzymały dofinansowanie ze środków europejskich.

Wykładowcami na konferencji będą eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, mający doświadczenie w powyższych dziedzinach, a także w prowadzeniu tego typu konferencji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały i poczęstunek. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 maja 2007 faksem (61 8279741), mailem (agata.bartoszewska@ppnt.poznan.pl) lub pocztą na adres Regionalnego Punktu Kontaktowego, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań .

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione