Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-05-09 Inicjatywa Technologiczna - nowy nabór

W związku z dużym zainteresowaniem Przedsięwzięciem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Inicjatywa technologiczna I oraz wcześniej zapowiadanym przez Ministerstwo nowym naborem wniosków, uprzejmie informujemy, że kolejny nabór wniosków (Inicjatywa technologiczna II) ogłoszony zostanie w drugiej połowie czerwca br., po podjęciu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzji o finansowaniu bądź odmowie finansowania wniosków złożonych w ramach przedsięwzięcia Inicjatywa technologiczna I. Ustalenie takiego terminu ogłoszenia drugiego naboru wniosków podyktowane jest przede wszystkim interesem tych wnioskodawców do Inicjatywy technologicznej I, których wnioski zostaną odrzucone. Rozpoczęcie drugiego naboru w drugiej połowie czerwca pozwoli im złożyć nowe wnioski uwzględniające poprawki sugerowane przez ekspertów Inicjatywy technologicznej I.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że rozpoczął się już proces oceny wniosków złożonych w ramach Inicjatywy technologicznej I. Pierwsze decyzje w sprawie przyznania środków finansowych zostaną podjęte na początku czerwca. Adresaci decyzji zostaną natychmiast powiadomieni o ich treści. Ocena wszystkich wniosków powinna zostać zakończona w czerwcu.

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione