Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-05-11 Konferencja "Nauka - Innowacje - Gospodarka. Rola Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości" - Toruń 10-12 maja 2007 r.

W dniach 10-12 maja w Toruniu odbywa się XVIII doroczna konferencja Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce: Nauka - Innowacje - Gospodarka. Rola Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości.

"Fundusze krajowe i europejskie w latach 2007-2013 stwarzają niespotykane wcześniej możliwości. Istotnym wyzwaniem jest efektywne ich wykorzystanie. Na osiemnastej konferencji dokonamy podsumowania dotychczasowej działalności Ośrodków, zaprezentujemy ich doświadczenia, metody i formy działania. Poznamy doświadczenia innych krajów. Wspólnie z władzami lokalnymi i krajowymi oraz przedsiębiorcami, wypracujemy dla Ośrodków program wspierania innowacji i przedsiębiorczości w nadchodzących latach" - mówią organizatorzy. Na konferencji omawiane są także procedury skutecznego wykorzystania dostępnych środków.

Patronat nad konferencją objęli Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego i Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia. Swój udział w konferencji zapowiedzieli przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Agencji Rozwoju Przemysłu. Jak co roku, udział w imprezie biorą przedstawiciele z krajów Unii Europejskiej oraz Europy Środkowej i Wschodniej. W przeddzień konferencji odbyło się XV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione