Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-06-18 Sejm przyjął senackie poprawki do noweli ustawy o zasadach finansowania nauki

Środki finansowe, przyznane jakiejś instytucji na badania naukowe przez ministerstwo i niewykorzystane w jednym roku, przechodzą na rok następny - głosi jedna z przyjętych przez Sejm, senackich poprawek do nowelizacji ustawy o finansowaniu nauki.

Senat zgłosił do ustawy sześć poprawek, posłowie przyjęli je wszystkie. Nowelizacja ustawy o finansowaniu nauki ma na celu przede wszystkim stworzenie możliwości przekazywania środków budżetowych do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - instytucji zarządzającej projektami badawczymi w strategicznych dla Polski dziedzinach.

Według nowelizacji, Centrum będzie miało do dyspozycji ok. 10 proc. środków z budżetu, którym dysponuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Centrum będzie też oficjalnym partnerem dla zagranicznych instytucji, z którymi będzie ubiegać się o środki z Unii Europejskiej na realizację projektów badawczych.

Jedna z przyjętych przez Sejm senackich poprawek zakłada, że środki przyznane jakiejś instytucji na badania naukowe przez ministerstwo niewykorzystane w jednym roku, przechodzą na rok następny.

Posłowie zgodzili się również z Senatem, że jeśli - w efekcie prac lub zadań finansowanych przez ministra nauki, powstanie jakiś wynalazek, wzór użytkowy, albo przemysłowy, to prawo do patentu, albo prawa ochronnego z nim związanego przysługuje instytucji, w której go opracowano - chyba, że umowa między nimi stanowi inaczej.

Inna poprawka wprowadza definicje niektórych pojęć używanych w ustawie, np. badania podstawowe, badania przemysłowe czy prace rozwojowe. ZAN, ULA

PAP - Nauka w Polsce

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione