Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-06-15 Podpisanie Programu współpracy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Albanii

14 czerwca 2007 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Michał Seweryński oraz minister edukacji i nauki Republiki Albanii Genc Pollo podpisali Program współpracy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Albanii w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego.

Nowy Program współpracy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Albanii w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego ma charakter partnerski.

Na podstawie nowego Programu strona polska przyjmie każdego roku do 12 osób z Republiki Albanii do publicznych szkół wyższych na studia i studia doktoranckie zapewniając bezpłatną naukę. Program współpracy stwarza możliwość wyjazdu polskim studentom i doktorantom na studia i inne formy kształcenia, a także nauczycielom akademickim na staże naukowe w Republice Albanii. Ponadto istnieje możliwość wymiany studentów filologii polskiej i filologii albańskiej na wakacyjne kursy języka i kultury polskiej i albańskiej organizowane w szkołach wyższych obu państw.

Zapisy nowego Programu stwarzają możliwości nawiązania i rozwijania współpracy w obszarze nauki, a także nawiązywanie bezpośredniej współpracy między szkołami wyższymi obu państw. Nawiązanie bezpośredniej współpracy między polskimi i albańskimi szkołami wyższymi zwiększa możliwości uczestniczenia przedstawicieli obu państw w konferencjach, seminariach i sympozjach naukowych, wymiany specjalistów literatury, publikacji i opracowań naukowych, wymiany młodych pracowników nauki na studia podyplomowe i staże naukowe, kształcenia studentów na studiach i studiach doktoranckich.

Nowy Program współpracy umożliwia wspieranie rozwoju i podnoszenie poziomu nauczania języka polskiego w Republice Albanii oraz języka albańskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, otwieranie lektoratów, a także zatrudnianie nauczycieli akademickich, specjalistów w zakresie języków polskiego i albańskiego.

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione