Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-06-14 Powstaną specjalne studia dla emerytów

Uniwersytety trzeciego wieku prowadzą kształcenie nieformalne w formie zajęć przeznaczonych dla osób. które ukończyły: 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn - wynika z projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o finansach publicznych Wczoraj w sejmowej Komisji Edukacji. Nauki i Młodzieży odbyło się pierwsze czytanie noweli. Wprowadzenie definicji uniwersytetu trzeciego wieku umożliwi szkołom wyższym prowadzenie zajęć w takiej formie. Dotychczas możliwość prowadzenia specjalnych studiów dla emerytów nie była wyrażona wprost. Zgodnie z obowiązującym art. 8 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 165. poz. 1365) od 2005 roku na uczelni (szkole prowadzącej studia wyższe, utworzonej w sposób określony w ustawie) mogą być prowadzone studia, studia doktoranckie, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające. Jeśli nowelizację poprze Sejm do katologu studićw dołączą uniwersytety trzeciego wieku. Uczestnicy takich zajęć będą mieli status słuchacza uczelni, która prowadzi specjalne kształcenie dla osób po 60. roku życia. Projekt zakłada również nowelizację art. 176 ustawy o finansach publicznych. Zmiana umożliwi szkołom wyższym ubieganie się o dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z kształceniem osób w wieku emerytalnym. Ponadto uniwersytety trzeciego wieku włączone byłyby do grupy uczelni. które mogą występować o strukturalne fundusze unijne.

 

Źródło: Gazeta Prawna


Wyróżnione