Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-06-22 Informacja o nagrodach i wyróżnieniach Ministra Budownictwa

W roku 2007 przyznane będą nagrody i wyróżnienia Ministra Budownictwa za prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje w dziedzinach architektury, budownictwa, urbanistyki, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, ekonomiki budownictwa i inwestycji oraz nieruchomości.

Wnioski można składać osobiście w Ministerstwie Budownictwa, Deprtament Procesu Budowlanego, ul. Wspólna 2/4, tel. 661-81-89, pok. 1079, lub przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Budownictwa, Departament Procesu Budowlanego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, z dopiskiem "KONKURS", w terminie do 31 października 2007 r.

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione