Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-07-02 Dotacje dla 23 Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

27 czerwca Ministerstwo Gospodarki ogłosiło listę 23 Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, które zostały zakwalifikowane do przyznania dotacji na rozpoczęcie lub kontynuowanie działalności. Najlepsza okazała się oferta Jagiellońskiego Centrum Innowacji (JCI).

23 Inkubatorów najwięcej punktów w rankingu uzbierało Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI) - jako administrator Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z Centrum Innowacji Transferu Technologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ogółem do ministerstwa wpłynęło aż 37 wniosków.

Zgodnie z regulaminem o dofinansowanie mogły się ubiegać uczelnie państwowe i prywatne oraz nie nastawione na zysk Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, zorganizowane na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym. Maksymalna wysokość dotacji dla tworzonych AIP wynosi 12 tys. zł, a dla istniejących - 15 tys zł.

- Zajęcie pierwszego miejsca w rankingu wniosków o wsparcie Inkubatorów, bardzo cieszy, gdyż oznacza to, że sposób w jaki chcemy promować Inkubator a także ideę przedsiębiorczości w ogóle, zyskał uznanie ekspertów z Ministerstwa Gospodarki – powiedział gazecie internetowej Wiadomości24.pl kierownik Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Marek Bartosz z krakowskiej Alma Mater. - W projekcie przewidujemy szereg spotkań informacyjno-szkoleniowych, których kulminacją będą współorganizowane wraz z Centrum Innowacji i Transferu Technologii dla Rozwoju Uniwersytetu III Dni Przedsiębiorczości.

– Chcemy dotrzeć do jak największej grupy studentów oraz absolwentów i uświadomić im, że warto zakładać firmy oraz, że istnieje szereg instytucji, które są im w stanie pomóc w początkowej fazie działalności - dodał Marek Bartosz. - Chcemy pokazać jak zakładać własną działalność, na co zwrócić największą uwagę, jak działa i co oferuje Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Dzięki dotacji, będziemy w stanie zrobić to lepiej i skuteczniej.

Projekt JCI zyskał gdyż jego autorzy chcą przeprowadzić szereg akcji promujących Inkubator przez formułę Dni Otwartych - 4 cyklicznych spotkań, podczas których eksperci oraz firmy prowadzące działalność w Inkubatorze będą przedstawiały możliwości i korzyści z wyboru oferty AIP.

W ten sposób studenci, absolwenci czy też osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą będą mogli uzyskać zarówno teoretyczną wiedzę jak i praktyczne porady. Ponadto Jagiellońskie Centrum Innowacji zamierza prowadzić szkolenia oraz opracować edukacyjno-informacyjne programy szkoleniowe i doradcze z zakresu przedsiębiorczości:
- dla osób działających w firmach-lokatorach inkubatora,
- dla osób zaangażowanych w prowadzenie inkubatora i obsługę firm działających w inkubatorze.

- Myślę, że to właśnie wybór takich działań jak szkolenia, Dni Otwarte oraz chęć promowania idei przedsiębiorczości pozwoliła nam zyskać poparcie Ministerstwa Gospodarki – mówi Katarzyna Pętlak, asystent ds. marketingu Jagiellońskiego Centrum Innowacji.

Warto wspomnieć, że jedynym udziałowcem Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. jest Uniwersytet Jagielloński. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych koncepcji na zorganizowanie nowych oraz wsparcie już istniejących Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, które aktywizują i podnoszą kwalifikacje oraz stwarzają warunki do rozwoju przedsiębiorczości, a także dają szansę na tworzenie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy absolwentom, studentom i pracownikom naukowym uczelni.

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione