Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-07-15 Krajowa Reprezentacja Dokotorantów

W dniu 16 marca br. Krajowa Reprezentacja Doktorantów została przyjęta w poczet członków Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców - EURODOC (http://www.eurodoc.net), która funkcjonuje przy Radzie Europy i zrzesza narodowe reprezentacje doktorantów i młodych naukowców europejskiego kontynentu. W dotychczasowych działaniach EURODOC, środowisko doktorantów i młodych naukowców było reprezentowane jedynie poprzez indywidualnych obserwatorów. Brak ogólnokrajowego przedstawicielstwa uniemożliwiał członkostwo w wielu międzynarodowych instytucjach naukowych i akademickich, między innymi właśnie w EURODOC. Sytuację zmieniła nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, która dała prawne podstawy do tworzenia samorządów doktorantów na uczelniach oraz umożliwiła polskim doktorantom utworzenie Krajowej Reprezentacji Doktorantów (maj 2006).

Zarząd EURODOC zaakceptował polską aplikację oraz dopuścił KRD do udziału w zgromadzeniu ogólnym w dniach 15-17.03 w Londynie. Przedstawicielami polskiej organizacji byli: Rafał Ruzik (Politechnika Warszawska) - Przewodniczący KRD oraz Patrycja Purgał (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) - Wiceprzewodnicząca KRD odpowiedzialna za kontakty międzynarodowe.

Wraz z polską organizacją Zgromadzenie Ogólne EURODOC przyjęło również narodową reprezentację doktorantów z Bułgarii. Powyższe zmiany spowodowały, iż EURODOC zrzesza już organizacje młodych naukowców z 28 państw europejskich. W Radzie (posiadających status członka bądź obserwatora) brakuje jeszcze m.in. reprezentacji takich krajów jak Finlandia, Islandia, Białoruś, Turcja czy też Ukraina.

Poza sprawami związanymi z wyborem kolejnego zarządu (nowym Przewodniczącym EURODOC został Koen van Dam z Holandii), tematyka konferencji obejmowała kwestie pozauczelnianej kariery młodych naukowców, badań naukowych, przedsiębiorczości oraz transferu technologii. Podsumowaniem panelu wykładów było wystąpienie Sekretarza Generalnego Rady Europy, profesora Ernsta-Ludwiga Winnackera o wartości młodych naukowców jako strategicznego zasobu Europy. Uczestnicy konferencji mogli wziąć udział również w warsztatach dotyczących m.in. zastosowania Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, czy też kwestii równości płci w środowisku akademickim.

Członkostwo Krajowej Reprezentacji Doktorantów w EURODOC umożliwia partnerski udział polskich doktorantów w europejskiej debacie o systemach szkolnictwa wyższego oraz kształtowaniu europejskiego rynku pracy dla naukowców.

 

Źródło: KRD
Wyróżnione