Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-07-17 CITTRU pomaga w tworzeniu firm akademickich

Centrum Innowacji Transportu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu aktywnie wspiera naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w tworzeniu firm akademickich.

Od kilkunastu miesięcy trwają intensywne przygotowania do wdrożenia kompleksowego programu tworzenia firm na bazie odkryć naukowych. Pierwszym jego stopniem było wprowadzenie jednolitych zasad ochrony własności intelektualnej i tworzenia firm spin-off.

Regulacja kwestii własności intelektualnej i ochrony dóbr intelektualnych pozwala skuteczniej promować osiągnięcia naukowe Uniwersytetu. Jest również kolejnym elementem przystosowywania uczelni do funkcjonowania w warunkach rynkowych. Uniwersytet Jagielloński jest pierwszą w Polsce szkołą wyższą, która zdecydowała się wprowadzić tak kompleksowe i nowoczesne regulacje w tej dziedzinie. Twórcy opierali się na wnikliwej analizie podobnych uregulowań w wiodących uniwersytetach europejskich i amerykańskich.

CITTRU oferuje pomoc doradczą między innymi w zakresie:

- oceny ryzyka ekonomicznego,

- tworzenia biznesplanu, rejestracji,

- poszukiwania źródeł dofinansowania oraz inwestorów.

- Od kwietnia CITTRU realizuje projekt „bizLAB” - Laboratorium Akademickiego Biznesu, który zakłada wszelką pomoc w tworzeniu firm (ochrona patentowa, doradztwo ekonomiczne i prawne, poszukiwanie inwestorów itp.). „bizLAB” ma na celu wdrożenie i promocję uczelnianego systemu komercjalizacji technologii. Przedsięwzięcie to  realizowane jest pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – mówi gazecie internetowej Wiadomości24.pl Piotr Żabicki, koordynator zespołu ds. Rozwoju Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Głównym efektem projektu „bizLAB – Laboratorium Akademickiego Biznesu” będzie wdrożenie i przetestowanie jednolitej ścieżki komercjalizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dofinansowanie projektu w ramach przedsięwzięcia MNiSW „Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” umożliwi m.in. zewnętrzne konsultacje z rzecznikami patentowymi specjalizującymi się w danych dziedzinach, prowadzenie stałego doradztwa dla naukowców chcących założyć własną firmę czy stworzenie portfolio usług poszczególnych jednostek UJ.

CITTRU jest odpowiedzialne również za uregulowanie zasad ewentualnego wejścia Uniwersytetu jako udziałowca danej firmy akademickiej.

 

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione