Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-07-18 Podpisanie porozumienia w sprawie Programu Stypendialnego dla studentów mongolskich

18 lipca 2007 r. zostało podpisane w Warszawie Porozumienie wykonawcze między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki Mongolii w sprawie realizacji „Programu Stypendialnego” dla studentów mongolskich podejmujących i odbywających studia w polskich uczelniach.

Ze Strony polskiej Porozumienie podpisał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Stefan Jurga, a ze Strony mongolskiej Chargé d’Affaires Ambasady Mongolii w Rzeczypospolitej Polskiej Batsaikhan Avirmed.

Zgodnie z zapisami Porozumienia - Strona mongolska, w porozumieniu ze Stroną polską (tj. Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej), będzie kierowała obywateli Mongolii na studia wyższe oraz studia doktoranckie w polskich uczelniach. Osoby zakwalifikowane będą odbywały studia prowadzone w języku polskim lub języku obcym na zasadach odpłatności. Koszty kształcenia (czesne) oraz koszty utrzymania studentów i doktorantów mongolskich w Polsce, a także koszty ubezpieczenia tych osób oraz koszty podróży do Polski i z powrotem będą finansowane z „Programu Stypendialnego” ustanowionego przez Rząd Mongolii, na który Strona mongolska przeznaczy 2 mln USD.

Bilateralna Umowa międzyresortowa będzie obowiązywała przez 10 lat. Przewiduje się, że w tym okresie polskie dyplomy ukończenia studiów lub studiów doktoranckich uzyska ok. 50 obywateli Mongolii.

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione