Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-07-27 Regulamin Konkursu dotyczącego Podyplomowego Studium „Zarządzanie Organizacjami Pozarządowymi” Collegium Civitas.

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi.

2. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która zaproponuje najciekawszy opis swojej dotychczasowej działalności w sektorze organizacji pozarządowych, własne inicjatywy, ich przebieg i rezultaty wraz z informacją jakiej wiedzy Kandydatowi brakuje i jakie projekty Kandydat zainicjuje/przeprowadzi po zakończeniu Studium.

3. Długość eseju to maksymalnie 2 strony znormalizowanego maszynopisu.

4. Odpowiedzi należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres ngo@collegium.edu.pl do dnia 16.09.2007.

5. Jedna osoba może przesłać jeden esej zawierający jedną odpowiedź.

6. Nadesłane odpowiedzi zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w składzie:

prof. dr hab. Ewa Leś - przewodnicząca, dr Stanisław Mocek, Przemysław Radwan. Komisja ogłosi wyniki konkursu do 30.09.2007.

7. Komisja Konkursowa postanawia, że:

a) laureat I miejsca wniesie opłatę czesnego za 2 semestry nauki w wysokości 2200 zł.

b) laureat II miejsca wniesie opłatę czesnego za 2 semestry nauki w wysokości 3080 zł.

c) laureat III miejsca wniesie opłatę czesnego za 2 semestry nauki w wysokości 3300 zł.

8. Koszt czesnego za Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi wynosi 4400 zł za rok nauki, wobec czego opłata za semestr stanowi kwotę 2200 zł.

Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry). Program obejmuje 240 godzin zajęć (po 120 w semestrze)

Bliższe informacje o Podyplomowym Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi są dostępne na stronie www.civitas.edu.pl telefonicznie pod nr 022 656-71-87 do 89 lub pocztą elektroniczną: rekrutacja@collegium.edu.pl


Wyróżnione