Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-07-26 Nowe Inicjatywy

Na Politechnice Warszawskiej nastąpiło otwarcie Punktu Kontaktowego Inicjatywy Technologicznej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  nawiązanie współpracy z Partnerstwem dla Wypracowania Standardów Zarządzania Prawami Własności Intelektualnej. Uroczystość miała miejsce 9 lipca 2007 roku w Pałacyku przy ul. Koszykowej 80 (róg Chałubińskiego), gdzie swoją siedzibę ma Punk Kontaktowy.

Inicjatywa Technologiczna (dawniej: „Wędka Technologiczna”) to Przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem jest umożliwienie wdrażania polskiej technologii i wynalazków. W tym roku w budżecie Państwa została zarezerwowana kwota 300 milionów złotych w budżecie zadaniowym. Na całe Przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 2,4 miliarda zł. W kolejnych latach włączone zostaną pieniądze unijne z Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” na lata 2007-2013. Otwarty Punkt Kontaktowy ma za zadanie promocję programu (np. spotkania informacyjne w Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi, Bydgoszczy, Białymstoku, Opolu i Zielonej Górze), merytoryczne wsparcie jego potencjalnych beneficjentów przy przygotowywaniu wniosków o finansowanie projektów technologicznych,  wyszukiwanie ekspertów do oceny projektów oraz współudział w prowadzeniu audytów.

Ufając, że w wyniku Inicjatywy Technologicznej powstanie znaczący kapitał intelektualny Punkt Kontaktowy nawiązał współpracę z Partnerstwem dla Wypracowania Standardów Zarządzania Prawami Własności Intelektualnej. Cztery duże uczelnie: Politechnika Warszawska jako lider, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Naczelna Organizacja Techniczna i Konfederacja Pracodawców Polskich, a także US-Polish Trade Council, Convention Bureau of Poland POT, Związek Banków Polskich i Biuro Informacji Kredytowej SA zawarły umowę o współpracy w zakresie wypracowania standardów zarządzania prawami własności intelektualnej. Efektem wspólnie prowadzonych prac ma być m.in. utworzenie międzyuczelnianych podyplomowych studiów magisterskich w dziedzinie zarządzania prawami własności intelektualnej. Do Partnerstwa już przylgnęła robocza nazwa IPR Management Institute Poland.

 

Więcej informacji:

Punkt Kontaktowy Inicjatywy Technologicznej

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Politechnika Warszawska

PL-02-008 Warszawa,

ul. Koszykowa 80, pok. 10

GSM: +48 698 094 902

e-mail: b.weglinski@poczta.fm

 

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione