Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
 • PolBAN - Busines Angels Club
 • linkedin
 • Studia podyplomowe
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • merlin.pl - księgarnia internetowa
 • Portal Innowacji
 • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-08-01 Dni Nauki i Technologii Polska - Wschód
W dniach 17-19 października 2007 r. w Białowieży odbywa się Forum "Dni Nauki i Technologii Polska - Wschód".

Celem Forum jest rozszerzenie międzynarodowej współpracy polskich i europejskich zespołów sfery B+R oraz przedsiębiorstw działających w szczególności w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), środowiska (Environment), zdrowia (Health) oraz współpracy regionalnej (Transregional Co-operation)z partnerami z krajów Europy Wschodniej

Forum adresowane jest do firm i instytucji sfery B+R, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zainteresowanych komercjalizacją rozwiązań technologicznych i współpracą biznesową
w ramach projektów europejskich, przedsiębiorstw innowacyjnych, oferujących nowe technologie, produkty innowacyjne lub propozycje współpracy z sektorem MŚP, przedsiębiorstw, poszukujących nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań oraz firm i instytucji, zajmujących się transferem technologii.

Rezultatem Forum powinno być podjęcie konkretnych przedsięwzięć gospodarczych, bazujących na transferze nowych technologii i rozwiązań do przedsiębiorstw, a także przygotowanie wspólnych projektów m.in. w ramach obecnie realizowanych programów współpracy (w tym 7.PR, EUREKA).

W ramach Forum przewiduje się zorganizowanie:

 1. Sesji naukowo-technicznych, prezentujących wybrane zagadnienia dot. możliwości współpracy w obecnie realizowanych programach współpracy europejskiej, obejmujących zagadnienia z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), środowiska (Environment), zdrowia (Health) oraz współpracy regionalnej (Transregional Co-operation)
 2. Warsztatów i sesji plakatowej, prezentujących oferty możliwości komercjalizacji prezentowanych rozwiązań, a także współpracy w nowych projektach – w szczególności w FP7
  i Inicjatywie EUREKA
 3. Spotkań w ramach - Brokerage Event, celem których jest podjęcie konkretnej współpracy w wybranych tematach i transfer technologii (organizacja we współpracy z Inicjatywą EUREKA). Organizatorzy będą służyć pomocą w aranżowaniu spotkań indywidualnych.

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione