Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
 • PolBAN - Busines Angels Club
 • linkedin
 • Studia podyplomowe
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • merlin.pl - księgarnia internetowa
 • Portal Innowacji
 • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-08-09 MNiSW stworzy punkty kontaktowy do promocji przedsięwzięć

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzyło Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego organizację punktu kontaktowego w ramach Inicjatywy Technologicznej.

Działania CITTRU są szczególnie adresowane do jednostek badawczo-rozwojowych oraz przedsiębiorców zainteresowanych komercjalizacją dokonań naukowych.

- Działanie punktu kontaktowego ma przede wszystkim na celu promocję przedsięwzięcia oraz monitoring projektów składanych w ramach Inicjatywy Technologicznej w Małopolsce – mówi dla Wiadomości24.pl Kamil Kipiel z Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczegółowe zadania Punktu Kontaktowego:

 • wyszukiwanie ekspertów do oceny potencjału komercyjnego projektów badawczo-rozwojowych ubiegających się o sfinansowanie/dofinansowanie z Inicjatywy Technologicznej,
 • dostarczenie do MNiSW informacji służących do stworzeniu listy jednostek wspierających, działających na rzecz współpracy nauki z gospodarką,
 • ocena postępów realizacji poszczególnych projektów,
 • monitorowanie działalności jednostek wspierających,
 • aktywna promocja Przedsięwzięcia.

- CITTRU jako Punkt Kontaktowy IniTech organizuje 19 września br. Seminarium Innowacyjności poświęcone nowemu programowi. Zaproszeni zostaną przedstawiciele ośrodków badawczo-rozwojowych, przedsiębiorcy oraz instytucje otoczenia biznesu działające w obszarze transferu wiedzy i technologii – mówi Kamil Kipiel.

Jednym z tematów Seminarium będzie przedstawienie dobrych praktyk na podstawie projektów złożonych w pierwszym naborze IniTech, który zakończony został 2 maja br.

Co to jest Inicjatywa Technologiczna?

Inicjatywa Technologiczna jest nowym programem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ukierunkowanym na rozwój nowych produktów i technologii w oparciu o polskie osiągnięcia naukowo-techniczne. Nowatorskim elementem programu jest skierowanie go do przedsiębiorców, w szczególności prowadzących firmy małe i średnie oraz zespołów badawczych, które są bezpośrednio powiązane z działalnością przemysłowa.

Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie intensywności badań prowadzonych przez przedsiębiorców oraz naukowców na rzecz przedsiębiorców. Współpraca jednostek sektora badawczo-rozwojowego i przedstawicieli przemysłu prowadzić będzie do podniesienia stopnia innowacyjności polskiej gospodarki.

Do kogo skierowany jest program?

Przedsięwzięcie Inicjatywa Technologiczna podzielona została na dwa moduły. Pierwszy adresowany jest do przedsiębiorców i jednostek naukowych zajmujących się innowacyjnymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Drugi moduł przygotowany został z myślą o osobach prawnych zajmujących się wspieraniem przenoszenia wyników badań do praktyki gospodarczej. W szczególności chodzi o centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, a także firmy zajmujące się brokerstwem technologicznym.

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione