Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-08-22 Rozporządzenia dotyczące NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, powołane Ustawą o NCBR z dnia 15 czerwca 2007 r. rozpoczęło swoją działalność 1 lipca 2007 r. Centrum ma realizować strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. Do zadań Centrum należy także wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników prac B+R do gospodarki oraz wspieranie rozwoju kadry naukowej.
 
Źródło: www.nauka.gov.pl

Wyróżnione