Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-08-21 Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód

Głównym celem Forum jest rozszerzenie współpracy pomiędzy partnerami z Polski i Europy Centralnej i Wschodniej w obszarach priorytetowych dla całej Europy: technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), środowiska (Environment), zdrowia (Health) oraz współpracy regionalnej (Transregional Co-operation). Forum będzie także doskonałą okazją do tworzenia nowych przedsięwzięć i projektów, w szczególności w ramach 7. Programu Ramowego i Inicjatywy EUREKA.

Forum adresowane jest do firm i instytucji sfery B+R, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zainteresowanych komercjalizacją rozwiązań technologicznych i współpracą biznesową w ramach projektów europejskich, przedsiębiorstw innowacyjnych, oferujących nowe technologie, produkty innowacyjne lub propozycje współpracy z sektorem MŚP, przedsiębiorstw, poszukujących nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań oraz firm i instytucji, zajmujących się transferem technologii.

Sesja otwierająca odbędzie się w Sali Konferencyjnej Domu Technika NOT w Białymstoku, natomiast pozostała część Forum – w Hotelu Żubrówka w Białowieży.

Białowieża leży w samym sercu Puszczy Białowieskiej. To wyjątkowe miejsce na styku kultur i religii, otoczone dziewiczą przyrodą. Hotel Żubrówka położony jest na obrzeżach Białowieskiego Parku Narodowego, wpisanego jako jedyny polski obiekt przyrodniczy na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO

Informacje na temat konferencji dostępne są na stronie internetowej www.mwci.pl Jeśli zechcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt na adres dnt@mwci.pl

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione