Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-09-13 UE uruchamia większy i doskonalszy program w zakresie wyższej edukacji
UE uruchamia większy i doskonalszy program w zakresie wyższej edukacji

 

Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie odnowienia „Programu na rzecz poprawy jakości szkolnictwa wyższego i promocji zrozumienia międzykulturowego poprzez współpracę z krajami trzecimi„ („Programme for the enhancement of quality in higher education and the promotion of intercultural understanding through cooperation with third countries”) (Erasmus Mundus) na okres 2009-13.


W ramach nowego programu pod nazwą Erasmus Mundus II w ciągu pięciu lat wydatkowanych zostanie nieco ponad 950 milionów euro na realizację wspólnych programów lub tworzenie opartych na współpracy partnerstw między uniwersytetami z UE oraz „krajów trzecich”, a także na stypendia dla studentów z UE i krajów trzecich, którzy chcą studiować za granicą.


Obecny program Erasmus Mundus został zainaugurowany w 2004 r. jako program współpracy i mobilności w zakresie kształcenia podyplomowego. Jego celem jest promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego jako centrum doskonałości w dziedzinie kształcenia na świecie. Do 2006 r. w programie wzięło udział ponad 2 300 studentów; kolejnych 1 800 zostało właśnie wybranych i we wrześniu 2007 r. rozpocznie studia w Europie.


„Obecny program Erasmus Mundus jest skutecznie realizowany od chwili rozpoczęcia w 2004 r.; wspiera on tworzenie wysokiej jakości programów magisterskich w Europie i zwiększa atrakcyjność uniwersytetów europejskich dla uzdolnionych studentów z krajów trzecich” - powiedział Ján Figel’, komisarz ds. edukacji, szkoleń, kultury i młodzieży UE.

 

„Oprócz konieczności skonsolidowania zachęcających osiągnięć obecnego programu, należy podjąć dalsze kroki i rozszerzyć zakres programu Erasmus Mundus, tak aby stał się on symbolem współpracy UE i krajów trzecich w zakresie szkolnictwa wyższego” - dodał komisarz.


Erasmus Mundus II zostanie rozszerzony w stosunku do obecnego programu o cały wachlarz nowych działań. Wśród nich znajdą się wspólne programy doktoranckie, zwiększone wsparcie finansowe dla studentów europejskich oraz tworzenie opartych na współpracy partnerstw z określonymi regionami na świecie.


„Poprzez Erasmus Mundus II chcemy w pełni wykorzystać potencjał współpracy między uniwersytetami w Europie i krajach trzecich na skalę światową. Nowy program obejmie rozszerzonym zakresem działania uczestników, programy studiów wyższych i stypendia” - powiedziała Benita Ferrero-Waldner, unijny komisarz ds. stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa.


Komisja będzie teraz negocjować wniosek z Radą UE i PE. Ma ona nadzieję, że nowy program zostanie przyjęty do 2008 r. i wejdzie w życie w styczniu 2009 r., po zakończeniu obecnego programu.

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione