Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-09-23 Rusza nabór wniosków do Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych

26 września br., o godz. 11:00 w sali nr 117 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpocznie się konferencja inauguracyjna (Launching Conference), podczas której minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Michał Seweryński oraz norweski minister edukacji i badań Øystein Djupedal otworzą nabór wniosków do Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych. Uroczystość jest w całości otwarta dla mediów (początek briefingu dla dziennikarzy o godz. 11:55).

Fundusz jest grantem blokowym wydzielonym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), w ramach Priorytetu nr 6: Badania Naukowe. Jego celem jest budowa oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi naukowcami zajmującymi się szeroko pojętą ochroną środowiska i ochroną zdrowia. Rolę Operatora Funduszu pełni Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie, do którego zadań należy min. bezpośrednia współpraca z beneficjentami (szczególnie w zakresie podpisywania umów, refundacji środków oraz monitoringu i kontroli projektów).

Na wspólne polsko-norweskie projekty naukowe przeznaczono ponad 14,5 mln Euro. Ubiegać o środki się mogą zarówno instytucje prowadzące działalność badawczą (szkoły wyższe, jednostki Polskiej Akademii Nauk oraz podmioty posiadające status jednostki rozwojowo-badawczej), jak i organizacje pozarządowe działające na rzecz pożytku publicznego. Partnerem wiodącym w projekcie musi być instytucja polska i to ona może wystąpić o przyznanie środków na dofinansowanie projektu.

Beneficjenci mogą ubiegać się o środki na dwóch płaszczyznach – na dofinansowanie projektów badawczych realizowanych w obszarach ochrony środowiska i ochrony zdrowia (na to działanie przeznaczone jest 90% środków Funduszu) oraz na organizację warsztatów i seminariów, które mogą przyczynić się do ułatwienia polsko-norweskiej współpracy naukowej (we wszystkich priorytetowych obszarach NMF).

Poziom dofinansowania zależy od charakteru środków własnych beneficjentów i może wynieść od 60 do 90 procent wartości całego projektu.

Dodatkowych informacji dotyczących Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych udzielają:

Monika Żylarska - Ośrodek Przetwarzania Informacji
e-mail: monika.zylarska@opi.org.pl,
tel. +48 22 825 65 78

Marcin Langa - Ośrodek Przetwarzania Informacji
e-mail: marcin.langa@opi.org.pl,
tel. +48 22 825 65 78

Informacje dostępne są także na oficjalnej stronie Funduszu: www.fbn.opi.org.pl.

Do pobrania:
Informacja o Polsko-Norweskim Funduszu Badań Naukowych - plik PDF
Agenda of the Launching Conference - plik PDF (uwaga: językiem roboczym konferencji inauguracyjnej jest język angielski)

Źródło: www.nauka.gov.pl
 

Wyróżnione