Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-09-21 UNDP: niska jakość kształcenia problemem polskiej edukacji

Podstawowym problemem polskiego systemu edukacji jest niska jakość kształcenia - wynika z raportu "Edukacja dla pracy", przygotowanego w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Ponadto, według autorów raportu, zbyt mało osób kształci się u nas na kierunkach technicznych i przyrodniczych.

Raport o rozwoju społecznym Polska 2007 - "Edukacja dla pracy" opracowała - z inicjatywy UNDP i we współpracy z Biurem Inicjatyw Społecznych Kancelarii Prezydenta RP oraz Bankiem Światowym - grupa ekspertów pod kierunkiem prof. Urszuli Sztanderskiej. Główne jego tezy zaprezentowano w Belwederze.

Jak powiedziała prof. Sztanderska, obecnie "mamy wyraźną barierę w kształceniu w naukach przyrodniczych i ścisłych". Jak dodała, finansowanie szkolnictwa wyższego w ostatnich latach skupiło się na tworzeniu filii uczelni i rozproszeniu terytorialnym, zabrakło natomiast środków na wspieranie najlepszych kierunków.

Według raportu, niedostatki widoczne są również w kształceniu zawodowym, które nie uczy praktycznych umiejętności potrzebnych w nowoczesnej gospodarce.

"Zawodzi także informacja, o tym jaki jest popyt na rynku pracy. Jej brak powoduje, że uczniowie i ich rodziny nie wiedzą na jakich kierunkach się lepiej kształcić" - dodała Sztanderska. Według niej konieczne jest więc powstanie instytucji zbierającej dane dotyczące zapotrzebowania pracodawców na poszczególne zawody.

Minister rozwoju regionalnego, Grażyna Gęsicka, zapowiedziała, że wnioski z raportu zostaną wykorzystane przy dysponowaniu środkami unijnymi. Większość z tych środków, według zapowiedzi minister, ma trafić do uczelni technicznych.

"Jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe mamy zamiar finansować stypendia tym studentom, którzy kształcą się na naukach ścisłych (...), płacić za modernizację programów nauczania, a także wspierać kursy wyrównawcze dla kandydatów na studentów kierunków technicznych" - dodała Gęsicka.

Jak zaznaczyła, na wsparcie systemu edukacji w Polsce zostanie przeznaczone, głównie ze środków UE, około 5 mld euro.

Minister edukacji narodowej Ryszard Legutko powiedział, że choć "tempo rozwoju technologicznego jest tak duże, że nie może się pokrywać z tempem zmian w edukacji, to jednak nie można dopuścić, aby dystans stał się za duży".

Cyklicznie publikowane Raporty UNDP o Rozwoju Społecznym adresowane są do wszystkich osób decydujących o polityce społecznej. W Polsce raporty ukazują się od 1995 roku, a obecny, poświęcony edukacji, jest dziewiątym z kolei. MJA

PAP - Nauka w Polsce

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione