Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-09-26 Kontrowersyjny projekt zmian ustaw

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło projekt zmiany ustaw: prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (www.nauka.gov.pl).
Przewodniczący KRD wystosował pismo do Ministra w tej sprawie wyrażając głębokie zaniepokojenie i rozczarowanie wspomnianym dokumentem (http://krd.org.pl/uploads/pliki/Pismo_do_ministra.pdf). Spośród kilkunastu propozycji zgłoszonych przez środowisko doktorantów, jedynie dwie znalazły w nim swoje odzwierciedlenie. Ponadto zaproponowano kilka zmian dotyczących studiów doktoranckich, które w naszym mniemaniu w obecnej sytuacji prawnej i finansowej są zdecydowanie nieuzasadnione.
Krajowa Reprezentacja Doktorantów z całą stanowczością podtrzymuje złożone wcześniej propozycje, uznając je za konieczne do wprowadzenia (http://krd.org.pl/modules/articles/article.php?id=70).

 

Źródło: www.krd.org.pl


Wyróżnione