Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-09-17 Doktoranci różnie traktowani

Stypendia doktoranckie i inne świadczenia wypłacane doktorantom zależą od tego, gdzie są organizowane studia doktoranckie Obecnie obowiązuje kilka różnych aktów prawnych: ustawa o stopniach naukowych i prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenia wykonawcze ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Określają one w różny sposób przyznawanie stypendiów doktoranckich na uczelniach i w placówkach naukowych. Rzecznik praw obywatelskich nie kwestionuje, że warunki i zasady funkcjonowania instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów naukowo- badawczych są inne niż na wyższych uczelniach. Inaczej będą też więc zorganizowane studia doktoranckie. Wątpliwości budzi natomiast odmienny sposób uregulowania kwestii stypendiów i innych świadczeń wypłacanych doktorantom. Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje np. możliwość otrzymania pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego, mieszkaniowego oraz stypendium na wyżywienie. Takich możliwości nie mają słuchacze studiów doktoranckich w instytutach naukowo-badawczych. Z kolei z rozporządzenia dotyczącego studiów doktoranckich w instytutach wynika możliwość dalszego, przejściowego, wypłacania stypendium doktoranckiego uczestnikowi studiów, który ukończył je w krótszym terminie i uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej. Takiej szansy nie przewidują natomiast przepisy o studiach doktoranckich na wyższych uczelniach. Rzecznik praw obywatelskich postuluje, aby minister nauki i szkolnictwa wyższego zastanowił się nad ujednoliceniem przepisów regulujących te kwestie.

 

Źródło: Rzeczpospolita


Wyróżnione