Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-10-30 Publikacja "Kluczowe dane o szkolnictwie wyższym w Europie - wydanie 2007"

Zapraszamy do zapoznania się z "Kluczowymi danymi o szkolnictwie wyższym w Europie - wydanie 2007", najnowszą publikacją EURYDICE, Europejskiej Sieci Informacji o Edukacji. Przedstawiono w niej informacje dotyczące powszechności dostępu i zasad finansowania szkolnictwa wyższego, a także strategie poszczególnych krajów związane ze szkolnictwem wyższym oraz zagadnienia z dziedziny mobilności studentów.

Polskie streszczenie "Key Data on Higher Education in Europe - 2007 Edition" oraz inne materiały informacyjne dot. działalności Sieci znajdują się na stronie www.eurydice.org.

EURYDICE, sieć informacji o edukacji w Europie, istnieje od 1980 roku, a w latach 1995-2000 była częścią programu Socrates. Obecnie znajduje się w strukturze Programu „Uczenie się przez całe życie”. Sieć składa się z biur krajowych utworzonych przez ministerstwa edukacji poszczególnych krajów i z biura europejskiego utworzonego przez Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury). EURYDICE, pracując dla twórców polityki edukacyjnej i świata edukacji, przygotowuje i publikuje opisowe analizy systemów edukacji, studia porównawcze na tematy będące przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej i wskaźniki dotyczące różnych poziomów edukacji.

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione