Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-10-26 MNiSW będzie korzystać z brytyjskich doświadczeń

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce, by dzięki unijnym funduszom, w Polsce powstawało więcej innowacyjnych technologii. Mają nam w tym pomóc Brytyjczycy stawiani za wzorzec w dziedzinie efektywnej współpracy uczelni z przemysłem.

Współpraca resortu nauki z Ambasadą Brytyjską ma przede wszystkim wpłynąć na poprawę transferu wiedzy i technologii pomiędzy uczelniami a przedsiębiorcami. Mimo wielu osiągnięć polskiej nauki, wyniki badań rzadko znajdują praktyczne zastosowanie w biznesie. Statystyki są dla nas bezlitosne – do Europejskiego Urzędu Patentowego z Polski wpłynęły 122 zgłoszenia, a Wielkiej Brytanii  4721. Unijne przedsiębiorstwa wydają też ponad 10 razy więcej na badania i rozwój niż firmy polskie.

Nasze działania mają służyć udrożnieniu kanałów współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Chcemy skonfrontować wyobrażenia polskich naukowców o współpracy pomiędzy uczelniami a przedsiębiorcami z doświadczeniami Brytyjczyków. To dobra okazja do tego, by dostosować do polskich warunków model transferu wiedzy, który sprawdza się w Wielkiej Brytanii – wyjaśnia Olaf Gajl, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki.

Resort nauki chce skorzystać z doświadczeń brytyjskich w trakcie realizacji współfinansowanych z funduszy strukturalnych innowacyjnych projektów oraz przy współpracy pomiędzy instytucjami edukacji, przedsiębiorstwami i sektorem badawczo-rozwojowym.

- Nasze prace badawcze od wielu lat są ukierunkowane na praktyczne ich zastosowanie. Wypracowanie optymalnego modelu współpracy nauki z biznesem oczywiście zajęło nam trochę czasu i wiązało się ze sporymi inwestycjami w kapitał ludzki. Polska stoi jednak na uprzywilejowanej pozycji – ma świetne zaplecze naukowe a jednocześnie może skorzystać z unijnych środków a także naszych doświadczeń – mówi Ric Todd, ambasador Wielkiej Brytanii.

Wielka Brytania ma na swoim koncie wiele sukcesów w dziedzinie współpracy nauki z biznesem. Jednym z przykładów jest opracowanie technologii DNA - podstawy sekwencjonowania ludzkiego genomu oraz sposobu tworzenia "genetycznego odcisku palca" na podstawie DNA. Technologie DNA zrewolucjonizowały między innymi medycynę sądową, ułatwiając ustalanie tożsamości przestępców. Teraz wpływają na innowacyjność brytyjskiej gospodarki.

W latach 2007-2013 Polska otrzyma z funduszy unijnych ponad 67 mld EUR, czyli blisko jedną piątą wszystkich środków. Z tego duża część funduszy zostanie przeznaczona na podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki, prace badawczo-rozwojowe i wykształcenie kadr dla przemysłu.

- Dzięki skorzystaniu z doświadczeń brytyjskich w dziedzinie współpracy pomiędzy uczelniami a przemysłem, te fundusze będziemy mogli wydać efektywnie. Potrzebny jest sprawny transfer wiedzy pomiędzy uniwersytetami, politechnikami i przedsiębiorcami - tłumaczy Olaf Gajl. 

W ramach współpracy z Ambasadą Brytyjską, resort nauki i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizują także warsztaty prowadzone przez ekspertów brytyjskich i skierowane do kadry naukowej polskich uczelni, przedstawicieli parków technologicznych i centrów transferu technologii.

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione