Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-10-30 Więcej pieniędzy na badania

Nowe prawo. Jednostki naukowe będą mogły uzyskać dodatkowe środki z pomocy publicznej na projekty badawcze. Warunkiem uzyskania pieniędzy z pomocy publicznej na współpracę naukową z zagranicą będzie pozytywna ocena wniosku o przyznanie tych środków.

Zmiany wprowadza wchodzące dziś w życie rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz.U. 188, poz. 1346). Ocena wniosku o przyznanie środków finansowych będzie należała do właściwej komisji Rady Nauki przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego. Zaproponuje ona określoną kwotę dofinansowania lub odmówi jej przyznania. Jednak ostateczną decyzję o finansowaniu lub odmowie finansowania współpracy naukowej z zagranicą podejmie minister nauki i szkolnictwa wyższego z uwzględnieniem m.in. poziomu naukowego badań, ich użyteczności i praktycznego znaczenia. Przyznane środki mogą być przekazane jednostkom naukowym lub innym uprawnionym podmiotom w całości lub w ratach. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym mogą być wydatkowane w kolejnych latach. Nie będą one mogły jednak być waloryzowane.

 

Źródło:  „Gazeta Prawna” nr 211, 30-10-2007. Autor: Anna Szewczyk


Wyróżnione