Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-10-31 Informacja o konferencji promocyjno-informacyjnej

Dnia 19 listopada 2007 r., w sali "Kotłownia" Politechniki Krakowskiej (Kraków, ul. Warszawska 24) odbędzie się konferencja promocyjno-informacyjna działań realizowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej 2007-2013, pn. Promocja działań realizowanych w nowej perspektywie finansowej 2007-2013 w ramach programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki.

Termin zgłaszania udziału w konferencji upływa 15 listopada. Zgłoszenia (na załączonym formularzu) prosimy przysyłać na adres e-mail sekretariat@transfer.edu.pl lub fax (12) 632 47 95.

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione