Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-11-12 Informacja o konferencji "Promocja działań realizowanych w nowej perspektywie finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w konferencji nt. Promocja działań realizowanych w nowej perspektywie finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Konferencja odbędzie się w Poznaniu dnia 22 listopada 2007 r.

Celem konferencji jest zapoznanie potencjalnych beneficjentów z generalnymi zasadami ubiegania się o środki na realizację projektów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych UE. Przedstawione zostaną typy projektów, jakie mogą uzyskać dofinansowanie oraz wymagania, jakie powinni spełnić wnioskodawcy.

Organizatorem konferencji jest Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca konferencji będą podane w najbliższych dniach.

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału w konferencji na formularzu do dnia 21 listopada br. na adres: beata.jesionkowska@mnisw.gov.pl

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione